Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-4/81
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/51
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
29-12-1982
Data zakończenia sprawy
05-04-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Uchwała Rady Państwa z dnia 05.04.1983 r. w sprawie nieskorzystania z prawa łaski wobec Wojciecha Żuka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Żuk Wojciech, ur.: 08-03-1954, imię ojca: Czesław
Wyrok
Rada Państwa uchwałą z dnia 5 IV 1983 r. nie skorzystała z prawa łaski wobec Wojciech Żuka.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24 I 1983 r.
Franczak Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24 I 1983 r.
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24 I 1983 r. - sprawozdawca

Prokuratorzy
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
 
 
.