Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 232/94
Pn.Rew. 585/94
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/51
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
24-10-1994
Data zakończenia sprawy
06-12-1994
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść Wojciecha Żuka skazanego za przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r.o stanie wojennym na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Żuk Wojciech, ur.: 08-03-1954, imię ojca: Czesław
Wyrok
Wyrokiem z dnia 6 XII 1994 r. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie postanowił skazanemu Wojciechowi Żukowi zmienić zaskarżone wyroki z dnia 22 I 1982 r. na uniewinnienie, zaś kosztami w sprawie obciążył Skarb Państwa

Sędziowie
Buliński Marian (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dołhy Józef (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rychlicki Bogdan (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca aktu rewizji nadzwyczajnej.
Żak Jan (ppłk)
Prokuratura
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa - Warszawa
 
 
.