Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III KR 260/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 544/5
IPN Gd 544/7
IPN Gd 544/9
IPN BU 754/61
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
26-07-1982
Data zakończenia sprawy
05-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Prokuratory Wojewódzkiej w Elblągu na niekorzyść Ryszarda Juzwuka, skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 05.07.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Juzwuk Ryszard, ur.: 06-04-1955, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie wyrokiem z dnia 05.11.1982 r. zmienił zaskarżony wyrok i na podstawie art. 275 § 1 kk skazał Ryszarda Juzwuka na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 03.05.1982 r. do dnia 06.07.1982 r. Ponadto sąd zasądził od oskarżonego kwotę 6000 złotych tytułem opłaty za obie instancje oraz obciążył kosztami postępowania rewizyjnego.

Sędziowie
Góral R.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 05.11.1982 r.
Łukaszewicz Cz.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 05.11.1982 r.
Sikorski W.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 05.11.1982 r.

Prokuratorzy
Pryba Z.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 05.11.1982 r.
Tomczak Boguchwał
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
autor rewizji od wyroku
 
 
.