Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 66/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 544/5
IPN Gd 544/6
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
24-06-1989
Data zakończenia sprawy
26-07-1989
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Abolicja udzielona Kazimierzowi Kędzierskiemu, Antoniemu Dąbrowskiemu, Lechowi Golonowi i Andrzejowi Kurkowi, skazanym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 05.07.1982 r. oraz Ryszardowi Juzwukowi, skazanemu tym samym wyrokiem, zmienionym przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 05.11.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dąbrowski Antoni, ur.: 28-12-1962, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 05.07.1989 r. na podstawie art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Antoniemu Dąbrowskiemu.
Golon Lech, ur.: 12-05-1954, imię ojca: Henryk
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 05.07.1989 r. na podstawie art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Lechowi Golonowi.
Juzwuk Ryszard, ur.: 06-04-1955, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 05.07.1989 r. na podstawie art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Ryszardowi Juzwukowi.
Kędzierski Kazimierz, ur.: 06-01-1962, imię ojca: Henryk
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 05.07.1989 r. na podstawie art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Kazimierzowi Kędzierskiemu.
Kurek Andrzej, ur.: 22-03-1963, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 05.07.1989 r. na podstawie art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Andrzejowi Kurkowi.

Sędziowie
Domańska-Szerel J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji
Kurkiewicz W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji
Kwasucki K.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji

Prokuratorzy
Łapiński J.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji
 
 
.