Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II KR 260/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 754/61
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
05-11-1982
Data zakończenia sprawy
05-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja wniesiona przez prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z dn. 5.07.1982 r. w sprawie Ryszarda Juzwuka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Juzwuk Ryszard, ur.: 06-04-1955, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Karna zmienia zaskarżony wyrok i skazuje Ryszarda Juzwuka na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczając na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od 3 maja 1982 r. do 6 lipca 1982 r. Zasądza od oskarżonego na recz Skarbu Państwa koszty postępowania rewizyjnego oraz 6.000 zł tytułem opłaty za obie instancje.

Sędziowie
Góral R.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Łukaszewicz Cz.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Sikorski W.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Pryba Z.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
 
 
.