Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 3/93
Pn. Rew. 32/93
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1209/928
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
19-01-1993
Data zakończenia sprawy
26-02-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prezesa Sądu Najwyższego na korzyść Mariana Stacha, Kazimierza Kowalówki, Władysława Smagały i Henryka Kowala skazanych wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. sygn. SoW. 722/82.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kowal Henryk, ur.: 20-05-1932, imię ojca: Piotr
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej zaskarżył wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. sygn. SoW. 722/82 zarzucając mu "na podstawie art. 387 pkt. 1 k.p.k. obrazę przepisów prawa materialnego wskutek: 1/ błędnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny - formalnie wyczerpujące znamiona art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.; 2/ bezzasadnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny wyczerpały ponadto znamiona przestępstwa określonego w art. 48 ust. 2 cyt. dekretu" wniósł jednocześnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie skazanych od popełnienia przypisanych im czynów.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmienił zaskarżone wyroki: Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. oraz Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z dnia 4 lutego 1983 r. i uniewinnił oskarżonego od przypisanych mu w tych orzeczeniach przestępstw.
Kowalówka Kazimierz, ur.: 04-04-1946, imię ojca: Feliks
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej zaskarżył wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. sygn. SoW. 722/82 zarzucając mu "na podstawie art. 387 pkt. 1 k.p.k. obrazę przepisów prawa materialnego wskutek: 1/ błędnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny - formalnie wyczerpujące znamiona art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.; 2/ bezzasadnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny wyczerpały ponadto znamiona przestępstwa określonego w art. 48 ust. 2 cyt. dekretu" wniósł jednocześnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie skazanych od popełnienia przypisanych im czynów.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmienił zaskarżone wyroki: Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. oraz Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z dnia 4 lutego 1983 r. i uniewinnił oskarżonego od przypisanych mu w tych orzeczeniach przestępstw.
Smagała Władysław, ur.: 04-05-1950, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej zaskarżył wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. sygn. SoW. 722/82 zarzucając mu "na podstawie art. 387 pkt. 1 k.p.k. obrazę przepisów prawa materialnego wskutek: 1/ błędnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny - formalnie wyczerpujące znamiona art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.; 2/ bezzasadnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny wyczerpały ponadto znamiona przestępstwa określonego w art. 48 ust. 2 cyt. dekretu" wniósł jednocześnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie skazanych od popełnienia przypisanych im czynów.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmienił zaskarżone wyroki: Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. oraz Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z dnia 4 lutego 1983 r. i uniewinnił oskarżonego od przypisanych mu w tych orzeczeniach przestępstw.
Stach Marian, ur.: 17-01-1946, imię ojca: Stefan
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej zaskarżył wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. sygn. SoW. 722/82 zarzucając mu "na podstawie art. 387 pkt. 1 k.p.k. obrazę przepisów prawa materialnego wskutek: 1/ błędnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny - formalnie wyczerpujące znamiona art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.; 2/ bezzasadnego uznania, że przypisane skazanym [...] czyny wyczerpały ponadto znamiona przestępstwa określonego w art. 48 ust. 2 cyt. dekretu" wniósł jednocześnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie skazanych od popełnienia przypisanych im czynów.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmienił zaskarżone wyroki: Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1982 r. oraz Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z dnia 4 lutego 1983 r. i uniewinnił oskarżonego od przypisanych mu w tych orzeczeniach przestępstw.

Sędziowie
Buliński Marian (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Ciepłowski Jarosław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.