Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 722/82
 
 
Sygnatury IPN
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
30-09-1983
Data zakończenia sprawy
30-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w przedmiocie zastosowania amnestii w sprawie Mariana Stacha.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stach Marian, ur.: 17-01-1946, imię ojca: Stefan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 września 1983 r. sprawy Mariana Stacha w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, a orzeczona kara ulega darowaniu na mocy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. /Dz.U. nr 39 poz. 177/ o amnestii, postanawia darować skazanemu Marianowi Stachowi wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym 1/ karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat 2/ karę dodatkową 2 lat pozbawienia praw publicznych, 3/ na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. okres próby wyznaczony indywidualnym aktem łaski skraca się do dnia 31 grudnia 1985 r.".

Sędziowie
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Zimiński Andrzej (kpt.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
 
 
.