Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 722/82
Pg.Śl. II-272/82
 
Sygnatury IPN
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
22-04-1983
Data zakończenia sprawy
08-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w przedmiocie ułaskawienia Mariana Stacha i Kazimierza Kowalówki.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kowalówka Kazimierz, ur.: 04-04-1946, imię ojca: Feliks
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 22 kwietnia 1983 r. rozpatrzył prośby skazanego Kazimierza Kowalówki z dnia 20.03.1983 r. i kolektywu pracowniczego Zakładu Eksploatacji Autobusów - Czyżyny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie z dnia 01.03.1983 r. adresowane do Rady Państwa PRL o ułaskawienie Kazimierza Kowalówki i postanowił "przytoczone wyżej prośby wraz z aktami Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Nr So.W. 722/82 w sprawie cyw. Kazimierza Kowalówki s. Feliksa oraz opinią - przesłać Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu za pośrednictwem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego". Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 25/ Kowalówki Kazimierza s. Feliksa, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3.XII.1982 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok".
Stach Marian, ur.: 17-01-1946, imię ojca: Stefan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 22 kwietnia 1983 r. rozpatrzył prośby skazanego Mariana Stacha z dnia 30.12.1982 r. i jego żony Stanisławy Stach z dnia 12.01.1983 r. adresowane do Rady Państwa PRL o ułaskawienie Mariana Stacha i postanowił "przytoczone wyżej prośby razem z aktami Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Nr So.W. 722/82 w sprawie cyw. Mariana Stacha s. Stefana oraz opinią - przesłać Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu". Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 24/ Stacha Mariana s. Stefana skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3.XII.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata".

Sędziowie
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Lelak Jan (płk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
 
 
.