Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 589/82
Ds 425/82
28/III
Sygnatury IPN
IPN Po 74/2
IPN BU 754/82
IPN Po 053/28

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-12-1982
Data zakończenia sprawy
20-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona w związku z kontynuowaniem działalności przez członka NSZZ "Solidarność", kolportowanie ulotek.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wesołowski Leonard, ur.: 18-10-1938, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w sierpniu 1982 r. w Pile będąc członkiem [...] Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została zawieszona nie odstąpił od takiej działalności a w szczególności kolportował ulotki nawołujące do manifestacji w dniu 31 sierpnia 1982 r. i o treści wrogiej ustrojowi socjalistycznemu..."
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat 3. Została wymierzona grzywna w wysokości 15.000.- złotych z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 500 złotych.

Sędziowie
Ciesielska Marianna
Sąd
Sąd Rejonowy - Piła
Rola
Ławnik
Jóźwiak Ryszard
Sąd
Sąd Rejonowy - Piła
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie 20-01-1983 r.
Mika A. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 10.09.1982 r. w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania.
Ochman Wł. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17.09.1982 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia prokuratora na decyzję Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10.09.1982 r.
Ostrowski St. ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Piła
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie 27-12-1982 r.
Pawela S. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 17.09.1982 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia prokuratora na decyzję Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10.09.1982 r.
Stankiewicz Z. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 10.09.1982 r. w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania.
Stelter Zdzisław ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Piła
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Szwaczkowski H. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17.09.1982 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia prokuratora na decyzję Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10.09.1982 r.
Wochelska-Smitek B. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 10.09.1982 r. w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy
Antczak Wacław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Piła
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie 20-01-1983 r.
Jeżowska-Kanicka I.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
Uczestniczyła w dniu 17.09.1982 r. w wydaniu postanowienia w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia prokuratora na decyzję Sądu Wojewódzkiwgo w Poznaniu z dnia 10.09.1982 r.
Posadzy M. ((-))
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 10.09.1982 r. w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania.
Szymczak Eugeniusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Piła
Uwagi
Prowadził postępowanie, uczestniczył w rozprawie 27-12-1982 r.
Wylegała A.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Piła
Uwagi
Złożył w dniu 13.09.1982 r. zażalenie na postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania.

 
 
.