Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 110/82
1 Ds -1345/82
RSD -26/82
Sygnatury IPN
IPN Bi 23/2/1
IPN Bi 23/2/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-05-1982
Data zakończenia sprawy
14-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Szczęsnemu podejrzanemu o wywieszenie w dniu 06.05.1982 roku flagi NSZZ "Solidarność" na ul. Lipowej w Białymstoku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szczęsny Ryszard, ur.: 21-01-1951, imię ojca: Edmund
Zarzut
"W dniu 6 maja 1982 r.w Białymstoku, mimo zawieszenia dekretem o stanie wojennym działalności związków zawodowych, jako były działacz NSZZ "Solidarność", działalność taką podjął, wywieszając w czasie demonstracyjnego spaceru na ulicy Lipowej flagę z napisem NSZZ "Solidarność" co wywołało zbiegowisko."
Kwalifikacja
Art. 46 pkt 1 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14.10.1982 r. skazany na karę 3 (trzech) miesięcy aresztu; zasądzono od oskarżonego 600 zł tytułem opłaty sądowej i obciążono go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Kołdys Antoni
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy
Łuszczewska-Fedyk Bożena
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy
Żywolewska-Ławniczak Jadwiga
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Pannert Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Białystok
Stachurski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Białystok
 
 
.