Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 700/82
Pg.Śl.II-46/82
S-9/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/623

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-02-1982
Data zakończenia sprawy
23-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotyczy Tadeusza Osieckiego, który na początku 1982 r. w Warszawie "w celu rozpowszechnienia przepisał na maszynie do pisania w kilku egzemplarzach, rękopisy i kserokopie pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny a nastepnie sporządzone przez siebie rękopisy rozpowszechniał..."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Osiecki Tadeusz, ur.: 13-04-1946, imię ojca: Józef
Zarzut
oskarżony "na przełomie miesięcy stycznia i lutego 1982 r. w Warszawie, w celu rozpowszechnienia przepisał na maszynie do pisania w kilku egzemplarzach, rękopisy i kserokopie pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny a nastepnie sporządzone przez siebie rękopisy rozpowszechniał..."
Kwalifikacja
czyn z art. 48 ust. 2 w zb. z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uniewinnił oskarżonego od dokonania zarzuconego mu czynu, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.