Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 283/82
Pg. Śl.II-129/82
S-21/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/271

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-03-1982
Data zakończenia sprawy
20-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotyczy Adama Piechowskiego, który w okresie od 13 do 18 marca 1982 r. w Warszawie w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał nielegalne wydawnictwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Piechowski Adam, ur.: 26-09-1950, imię ojca: Leszek
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 do 18 marca 1982 r. w Warszawie w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał wydane po dniu 13 grudnia 1981 r. pisma NSZZ "Solidarność", a wśród nich 73 egzemplarze Tygodnika Mazowsze "Solidarność" nr 6 z dnia 13.3.1982 r., zawierające wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny, między innymi o rzekomych ekscesach w Puławach i Lublinie oraz o składzie osobowym formacji ZOMO.""
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Adama Piechowskiego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go: "1. na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 25 § 2 kk oraz art. 57 § 1 i § 3 pkt 3 kk na karę grzywny w wysokości 20.000 /dwadzieścia tysięcy/ złotych z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na karę zastępczą 200 dni pozbawienia wolności, licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych, 2. na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 marca 1982 r. do dnia 16 kwietnia 1982 r., licząc jeden dzień za równoważny 100 zł, 3. na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 4.000 złotych. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Piechowskiego kosztami postępowania karnego. Dowody rzeczowe wymienione w protokóle przeszukania (...) zwrócić osk. Piechowskiemu, zaś kopertę zawierającą 73 egz. Tygodnika Mazowsze "Solidarność" nr 6 z dnia 13.3.1982 r. pozostawić w aktach sprawy."

Sędziowie
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.