Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 509/82
Pg.Śl.II-176/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/462/1
IPN BU 1357/462/2
IPN BU 960/445
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-04-1982
Data zakończenia sprawy
05-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Hannie Grabińskiej, podejrzanej o gromadzenie i przechowywanie wydawnictwa NSZZ "Solidarność" zawierającego "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grabińska Hanna, ur.: 26-10-1931, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od dnia 13 marca 1982 r. do dnia 6 kwietnia 1982 r. w Warszawie, w celu rozpowszechniania gromadziła i przechowywała sporządzone po dniu 12.12.1981 r. wydawnictwa NSZZ "Solidarność" zawierające wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dn. 5.08.1982 r. skazał Hannę Grabińską: 1/ na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 73 i art. 74 § 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata, 3/ na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 kwietnia 1982 r., 4/ na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 1200 złotych, Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciążył Hannę Grabińską kosztami postępowania karnego.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania z dn. 29.05.1982 r. oraz postanowiene w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 27.07.1982 r.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowiene w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 27.07.1982 r. oraz udział w rozprawie głównej.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania z dn. 29.05.1982 r.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania z dn. 29.05.1982 r.
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowiene w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 27.07.1982 r.

Prokuratorzy
Draczkowski Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.