Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 451/82
Pg. Śl. II-156/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/415
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-04-1982
Data zakończenia sprawy
12-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Tadeuszowi Rybińskiemu, oskarżonemu o to, że sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał "druki zawierające treści wyszydzające naczelne organy PRL".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rybiński Tadeusz Jacek, ur.: 01-01-1954, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 4.04.1982 r. w Warszawie, w celu rozpowszechniania sporządzał i przechowywał druki zawierające treści wyszydzające naczelne organy PRL, a w szczególności Prezesa Rady Ministrów i Wojskową Radę Ocalenia Narodowego."
Kwalifikacja
Art. 273 §2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "[...] w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził i przechowywał druki zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 12.07.1982 r. uniewinnił Tadeusza Rybińskiego, kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.06.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie postępowania doraźnego.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.06.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie postępowania doraźnego.
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Asesor
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.06.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie postępowania doraźnego.

Prokuratorzy
Orliński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.