Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl. II -203/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/467
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-05-1982
Data zakończenia sprawy
31-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Śledztwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie w sprawie akcji protestacyjnej mającej miejsce 14 V 1982 r. w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie (na zasadzie art. 6 ust. w zw. z art. 1 ust 1 dekretu z 12 XII 1981 r. o stanie wojennym). Śledztwo umorzono z powodu braku dowodów na organizację akcji protestacyjnej przez konkretne osoby fizyczne. Osoby biorące udział w akcji protestacyjnej zostały ukarane grzywną.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Borzykowski Jerzy Zbigniew, ur.: 02-11-1936, imię ojca: Alfons
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Jerzego Borzykowskiego grzywną w wysokości 4000 zł.
Koźniewski Jan, ur.: 19-09-1925, imię ojca: Wacław
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Jana Koźniewskiego grzywną w wysokości 4000 zł.
Łobarzewska Zdzisława, ur.: 15-02-1925, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Podejrzana o zorganizowanie dnia 13 V 1982 nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzana o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzaną akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Zdzisławę Łobarzewską grzywną w wysokości 5000 zł.
Mrówka Jerzy Tomasz, ur.: 03-06-1958, imię ojca: Tomasz
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Tomasza Mrówkę grzywną w wysokości 5000 zł.
Obłączyński Witold Piotr, ur.: 23-02-1931, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Witolda Obłączyńskiego grzywną w wysokości 4000 zł.
Orzechowski Andrzej, ur.: 02-08-1955, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Andrzeja Orzechowskiego grzywną w wysokości 4500 zł.
Siwiec Stanisław Marian, ur.: 25-03-1945, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Stanisława Siwca grzywną w wysokości 5000 zł.
Sokołowski Eligiusz Stanisław, ur.: 17-12-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Eligiusza Sokołowskiego grzywną w wysokości 4000 zł.
Stańczak Ryszard Piotr, ur.: 06-04-1954, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 r. nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Ryszarda Stańczaka grzywną w wysokości 4000 zł.
Zieliński Ryszard, ur.: 22-01-1932, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Podejrzany o zorganizowanie dnia 13 V 1982 nielegalnej akcji protestacyjnej w objętym militaryzacją Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa została umorzona z powodu braku dowodów na zorganizowanie przez podejrzanego akcji protestacyjnej. Za wzięcie udziału w akcji protestacyjnej, zgodnie z notatką z dnia 15 V 1982 r. Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota, ukarało Ryszarda Zielińskiego grzywną w wysokości 4000 zł.

Sędziowie

Prokuratorzy
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 15 V 1982 r. o wszczęciu śledztwa oraz postanowienia z dnia 31 V 1982 r. o umorzeniu śledztwa.
 
 
.