Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 1/82
Po. Śl. II-12/81
1 Ds 1268/81
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/21
IPN BU 960/298

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1981
Data zakończenia sprawy
15-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Krzysztofowi Snopińskiemu oskarżonemu o to, że w dniu 14 grudnia 1981 r. w Warszawie u zbiegu ul. Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia rozlepiał sporządzone przez siebie ulotki, których "treść zawierała fałszywe wiadomości i mogła wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Snopiński Krzysztof, ur.: 20-07-1963, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "... w dniu 14 grudnia 1981 r. w Warszawie, w celu rozpowszechniania sporządził i przenosił pięć egzemplarzy ulotek zawierających fałszywe wiadomości, których treść mogła wywołać niepokój publiczny..."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznaje oskarżonego Krzysztofa Snopińskiego: " I. (...) za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu i za to z mocy art. 48 ust. 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym ( Dz. U. Nr 29 poz. 154 ) z 14 grudnia 1981 r. skazuje go na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności. II. Na podstawie art. 73 § 1 i 2, 74 § 2, 76 § 3 kk wykonanie orzeczonej w stosunku do oskarżonego kary pozbawienia wolności zawiesza warunkowo na okres próby wynoszący 4 /cztery/ lata i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora wyznaczonego przez właściwy Sąd Rejonowy. III. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 kk zobowiązuje oskarżonego do wykonania 20 /dwudziestu/ godzin prac na cele społeczne w terminie 3 /trzech/ miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. IV. Na mocy art. 83 § 1 kk na poczet orzeczonej w stosunku do oskarżonego kary pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania od 14 grudnia 1981 r. do dnia 15 stycznia 1982 r. V. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3 000 /trzy tysiące/ złotych tytułem opłaty sądowej i obciąża go kosztami postępowania w sprawie. VI. Orzeka przepadek przez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci dwóch butelek z zawartością kleju."

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dn. 4.01.1982 r. w przedmiocie zasadności prowadzenia sprawy w trybie doraźnym.
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 4.01.1982 r. w przedmiocie zasadności prowadzenia sprawy w trybie doraźnym.
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Brał również udział w wydaniu postanowienia z dn. 4.01.1982 r. w przedmiocie zasadności prowadzenia sprawy w trybie doraźnym.

Prokuratorzy
Premik Adam (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Śliwierski Bogdan
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Warszawa Śródmieście

 
 
.