Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 209/82
Pg. Śl. II 92/82
53/III
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/216
IPN Lu 0422/48

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-02-1982
Data zakończenia sprawy
25-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Walentemu Mikiszce. Podejrzany z art. 48 ust. 2 i dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym o to, że w dniu 20 lutego 1982 r. w Stanisławowie rozpowszechniał wydawnictwo NSZZ "Solidarność" zatytułowane "Nasz Głos"- Biuletyn Informacyjny nr 4 z dnia 12.12.1982 r. zawierające wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mikiszka Walenty, ur.: 03-08-1933, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o to, że w dniu 20 lutego 1982 r. w Stanisławowie rozpowszechniał wydawnictwo NSZZ "Solidarność" zatytułowane "Nasz Głos"- Biuletyn Informacyjny nr 4 z dnia 12.12.1982 r. zawierające wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny.
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Walentego Mikiszkę: 1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, 2. na podstawie art. 73 i 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres lat dwóch, 3. na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 lutego 1982 r., 4. na podstawie art. 2 ustawy o opłatach sądowych w sprawach karnych zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1200 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania karnego, 5. na podstawie art. 48 ust. 6 orzeka przepadek zakwestionowanego wydawnictwa.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.