Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 125/82
PG. Śl.II-42/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/146
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-02-1982
Data zakończenia sprawy
22-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Sokolnickiemu oskarżonemu o to, że na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizował akcję protestacyjną przeciwko wprowadzaniu stanu wojennego. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12.04.1983 r. warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary przez warunkowe zawieszenie na okres 3 lat.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sokolnicki Marek, ur.: 21-04-1958, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 1 lutego 1982 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, organizował akcję protestacyjną w ten sposób, że zbierał podpisy studentów wskazanego Wydziału pod "oświadczeniem" protestującym przeciw wprowadzaniu stanu wojennego, przy czym "oświadczenie" to zawierało fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, które rozpowszechniał wśród podpisujących je studentów."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zw. z art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Marka Sokolnickiego "1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, 2. na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata, 3. na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 8000 (osiem tysięcy) złotych, na poczet której na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 lutego 1982 r., przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny grzywnie w wysokości 100 zł., zaś pozostałą kwotę grzywny w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na podstawie art. 37 § 1 kk na karę zastępczą pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 100 zł., 4. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.6.1973 r. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 4600 (cztery tysiące sześćset) zł. oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądza od skazanego koszty postępowania."

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.