Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 67/94
Pn. Rew. 224/94
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/271
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
05-05-1994
Data zakończenia sprawy
14-06-1994
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść Adama Piechowskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Piechowski Adam, ur.: 26-09-1950, imię ojca: Leszek
Zarzut
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego, który zaskarżył w całości wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 20.05.1982 r. oraz wyrok Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 6.07.1982 r.; wniósł o "zmianę zaskarżonych orzeczeń, przez uniewinnienie Adama Piechowskiego od przypisanego mu przestępstwa."
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł: "I. zmienia zaskarżone wyroki i uniewinnia Adama Piechowskiego od przypisanego mu przestępstwa; II. kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa."

Sędziowie
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Pietras Stanisław (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sędzia s. wojsk /deleg./
Rychlicki Bogdan (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Michałowski Ryszard (gen. bryg.)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji nadzwyczajnej.
Wysocki Józef (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.