Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 527/82
Pg. Śl. II-129/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/271
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
26-05-1982
Data zakończenia sprawy
06-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie na niekorzyść Adama Piechowskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Piechowski Adam, ur.: 26-09-1950, imię ojca: Leszek
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie na zasadzie art. 392 kpk zaskarżył wyrok Sądu WOW w Warszawie z dnia 20.05.1982 r. Zarzucił "wymierzenie oskarżonemu cyw. Adamowi Piechowskiemu kary rażąco niewspółmiernie łagodnej - do stopnia społecznego niebezpieczeństwa popełnionego czynu." Wniósł "o zmianę zaskarżonego wyroku przez wymierzenie oskarżonemu kary 2 lat pozbawienia wolności."
Kwalifikacja
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa orzekł: "1. rewizji prokuratora nie uwzględnić i zaskarżony wyrok utrzymać w mocy z tym, że w oparciu o przepis art. 37 § 1 kk na wypadek nieuiszczenia w terminie grzywny ustala się zastępczą karę pozbawienia wolności w rozmiarze 100 /stu/ dni pozbawienia wolności licząc jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny 200 /dwustu/ zł grzywny; 2. kosztami postępowania rewizyjnego obciążyć Skarb Państwa."

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Adamski Leszek (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji na niekorzyść oskarżonego.
 
 
.