Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 7/81
Po.Śl II 5/81; PgŚl II-132/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 18/14/1
IPN Wr 18/14/2
IPN Wr 18/14/3
IPN Wr 35/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
28-12-1981
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta sprawy karnej przeciwko Januszowi Kunatowi oskarżonemu o kolportaż ulotek RKS NSZZ "Solidarność" oraz posiadanie nielegalnych wydawnictw.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kunat Janusz, ur.: 28-01-1962, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to że: "w dniu 14.12.1981r. około godz. 21 w pobliżu ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny wręczył dowódcy patrolu wojskowego szer. pchor. Januszowi Rajchowi ulotkę podpisaną przez NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu - uchwałę RKS z dnia 14.12.1981r. nawołującą do podjęcia natychmiastowego strajku a nadto w samochodzie (...) przewoził nielegalnie wydawnictwa takie jak min. "Obywatel a SB", "Węgry 56 - 13 dni nadziei" (...) a nadto przechowywał w swoim mieszkaniu nielegalne wydawnictwa i sprzęt drukarski".
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazał na rozprawie w dniu 28.12.1981 r. Janusza Kunata na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.000 zł. tytułem opłaty oraz obciążył go kosztami postępowania sądowego.

Sędziowie
Bocheński Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Gruszczyński Marian (mjr)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kaucz Włodzimierz (płk)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Senk Miłan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
Szmajdziński Ryszard (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
Uwagi
uczestniczenie w sprawie

 
 
.