Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.372/82
Pg.Śl.II-120/82 , Ds-454/82
rep.16/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/165

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-07-1982
Data zakończenia sprawy
09-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Bolesławowi Bojaruńcowi podejrzanemu o przecięcie przewodów telefonicznych, oraz wykonanie w miejscach publicznych napisów lżących premiera, ustrój PRL i PZPR, oraz nielegalne posiadanie wytworzonej przez siebie broni.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bojaruniec Bolesław, ur.: 10-05-1953, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 15 lipca 1982 r. w godzinach wieczornych w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, przeciął przewody telefoniczne na szlaku kolejowym Linkowo- Nowy Młyn, zbił izolatory i zwarł przewody telefoniczne, przez co spowodował istotne zakłócenia w łączności kolejowej i w ruchu pociągów przez czas około 12 godzin oraz spowodował szkodę w mieniu PKP w wysokości 2885,50 zł".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 220 kk w zb. z art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 31 sierpnia 1982 r. we wczesnych godzinach rannych w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, ściął słup telefoniczny, uszkodził izolatory i przeciął przewody telefoniczne na szlaku Linkowo - Nowy Młyn, przez co spowodował istotne zakłócenia w łączności kolejowej i w ruchu pociągów przez czas około 10 godzin oraz wyrządził szkodę w mieniu PKP w wysokości 7963 zł".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 220 kk w zb. z art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 2 czerwca 1982 r. w godzinach nocnych wykonał czerwoną farbą na przystanku PKP w Lipinkowie napisy o treści lżącej osobę Premiera Rządu PRL oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie i rygorom stanu wojennego".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art.282 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 26 lipca 1982 r. zawiesił na maszcie w pobliżu budynku drużyn konduktorskich na stacji PKP w Korszach wykonaną przez siebie flagę z napisami i rysunkami wzywającymi do nieposłuszeństwa ustawie i rygorom stanu wojennego oraz lżącej ustrój PRL i PZPR".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art.282 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od maja do 31 sierpnia 1982 r. posiadał bez wymaganego zezwolenia wytworzoną przez siebie broń palną w postaci samopału oraz 5 naboi do pistoletu PW wzór 33".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 286 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na łączną karę 7 lat pozbawienia wolności; pozbawienia praw publicznych na okres 4 lat; 15 000 zł grzywny; opłata na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9 000 zł; koszty postępowania karnego; na rzecz Zespołu Adwokackiego nr 2 w Olsztynie dla obrońcy 1500 zł.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Ułaskawienie skazanego
Buliński Marian (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Grabowski Zbigniew (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hejduk Piotr (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Ułaskawienie skazanego
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Ułaskawienie skazanego
Michałowski Ryszard (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Tarnowski Feliks (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o trybie doraźnym

Prokuratorzy
Ławrywianiec Biruta
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Kętrzyn
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Ułaskawienie skazanego
Zawadzki Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Olsztyn

 
 
.