Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II61/82
6022-III
Sygnatury IPN
 
IPN Sz 385/133
IPN Sz 00106/250

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-01-1982
Data zakończenia sprawy
01-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sporządzanie oraz kolportaż na terenie Białogardu ulotek zawierających "fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sawko Jarosław, ur.: 15-01-1962, imię ojca: Antoni
Zarzut
Jarosław Sawko - został oskarżony o to, że ,,w okresie od 20 do 24 stycznia 1982 r. w Białogardzie [...] w czasie obowiązywania stanu wojennego, sporządził a następnie rozpowszechniał drukowane ulotki zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 1 ust. 1 pkt 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
NIE
Wyrok
Dnia 16.11.1982 r. ,,Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie kpt. mgr Zdzisław Bełza, po rozpatrzeniu akt śledztwa przeciwko ob. Jarosławowi Sawko s. Antoniego postanowił: 1. na zasadzie art. 2 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego - odstąpić od prowadzenia sprawy p-ko ob. Jarosławowi Sawko s. Antoniego w trybie doraźnym, gdyż stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nie jest szczególnie wysoki; 2. na zasadzie art. 213 kpk uchylić zastosowany wobec ob. Jarosława Sawki s. Antoniego środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie; 3. na zasadzie art. 280 § 1 kpk - śledztwo p-ko ob. Jarosławowi Sawko s. Antoniego o przestępstwo z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym tj. o to, że w okresie od 20 do 24.01.1982 r. w Białogardzie, w czasie obowiązywania stanu wojennego, sporządził a następnie rozpowszechniał druki ulotne, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - umorzyć z braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa przez podejrzanego.''

Sędziowie

Prokuratorzy
Bełza Zdzisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Dnia 16.11.1982 r. wydał postanowienie o: odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym, o uchyleniu środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania, o umorzeniu śledztwa.
Guziński Benedykt (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Jargot Edward (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Płocica Michał (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Tyka Tadeusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Dnia 26.01.1982 r. wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa Pg. ś. II-9/82. Dnia 02.02.1982 r. przedstawił zarzuty Jarosławowi Sawko i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Dnia 26.02.1982 r. wydał postanowienie o częściowym wyłączeniu materiałów śledczych dot. Jarosława Sawki do odrębnego postępowania.
 
 
.