Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl. II 80/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN By 216/36
IPN By 216/37
IPN By 216/38
IPN By 216/39
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-03-1982
Data zakończenia sprawy
18-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Krzysztofowi Maciejewskiemu, Wiesławie Kiełpińskiej, Rafaelowi Budzbonowi, Stefanowi Litewce, Magdalenie Leś, Joannie Urban i Waldemarowi Krakowiakowi, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, tj. o kontynuowanie działalności związkowej oraz rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Budzbon Rafael, ur.: 10-07-1961, imię ojca: Czesław
Zarzut
Podejrzany o to, że "po 13 grudnia 1981 r. do 17 marca 1982 r. na terenie Bydgoszczy, w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzał i rozpowszechniał nagrania dźwiękowe i ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "w miesiącu lutym 1982 r. w Bydgoszczy wziął udział w związku, którego istnienie, zasady organizacyjne oraz cel, w postaci między innymi spotkań o charakterze samokształceniowym z historii oraz zbierania informacji o działaczach NSZZ "Solidarność" posądzonych o współpracę z organami ścigania, miały pozostać tajemnicą wobec władz państwowych".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku umorzył śledztwo w stosunku do Rafaela Budzbona podejrzanego o czyn z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy" oraz odstępując od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym, umorzył śledztwo wobec podejrzanego o czyn z art. 278 § 1 kk "z uwagi na znikomy stopień jego społecznego niebezpieczeństwa". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., zmienił w interesie podejrzanego postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż w czynach Rafaela Budzbona "brak jest ustawowych znamion przestępstwa" z art. 48 ust. 1, 2 i 3 oraz, iż nie popełnił on zarzucanych mu przestępstw z art. 278 § 1 kk." Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 17 marca 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Kiełpińska Wiesława, ur.: 15-04-1951, imię ojca: Edmund
Zarzut
Podejrzana o to, że "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona nie odstąpiła od kontynuowania działalności prowadzonej przez ten związek, lecz działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzała i rozpowszechniała ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestepstwo określone w art. 48 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku umorzył śledztwo w stosunku do Wiesławy Kiełpińskiej "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., zmienił w interesie podejrzanej prawomocne postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż w czynach Wiesławy Kiełpińskiej "brak jest ustawowych znamion przestępstwa". Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 13 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Krakowiak Waldemar, ur.: 11-04-1962, imię ojca: Jan
Zarzut
Podejrzany o to, że "w miesiącu lutym 1982 r. w Bydgoszczy wziął udział w związku, którego istnienie, zasady organizacyjne oraz cel, w postaci między innymi spotkań o charakterze samokształceniowym z historii oraz zbierania informacji o działaczach NSZZ "Solidarność" posądzonych o współpracę z organami ścigania, miały pozostać tajemnicą wobec władz państwowych".
Kwalifikacja
Czyn a art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku odstępując od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym, umorzył śledztwo w stosunku do Waldemara Krakowiaka "z uwagi na znikomy stopień jego społecznego niebezpieczeństwa". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., w interesie podejrzanego zmienił postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż nie popełnił on zarzucanych mu przestępstw. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 8 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Leś Magdalena, ur.: 20-09-1963, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Podejrzana o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 17 marca 1982 roku w Bydgoszczy, jako członek zawieszonego związku NSZZ "Solidarność", nie zaprzestała działalności w ten sposób, że sporządzała nagrania dźwiękowe i ulotki zawierające wiadomości godzące w gotowość obronną PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn przewidziany w art. 48 ust. 1, 2, 3 w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 r. umorzył śledztwo w stosunku do Magdaleny Leś "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., zmienił w interesie podejrzanej prawomocne postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż w czynach Magdaleny Leś "brak jest ustawowych znamion przestępstwa". Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 17 marca 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Litewka Stefan, ur.: 31-05-1962, imię ojca: Marian
Zarzut
Podejrzany o to, że "w miesiącu lutym 1982 r. w Bydgoszczy wziął udział w związku, którego istnienie, zasady organizacyjne oraz cel, w postaci między innymi spotkań o charakterze samokształceniowym z historii oraz zbierania informacji o działaczach NSZZ "Solidarność" posądzonych o współpracę z organami ścigania, miały pozostać tajemnicą wobec władz państwowych".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 17 marca 1982 roku w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona nie zaprzestał działalności w tym związku w ten sposób, że sporządzał w celu rozpowszechniania nagrania dźwiękowe oraz ulotki zawierające treści godzące w gotowość obronną PRL, a ponadto zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku umorzył śledztwo w stosunku do Stefana Litewki podejrzanego o czyn z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy" oraz odstępując od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym, umorzył śledztwo wobec podejrzanego o czyn z art. 278 § 1 kk "z uwagi na znikomy stopień jego społecznego niebezpieczeństwa". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., zmienił w interesie podejrzanego postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż w czynach Stefana Litewki "brak jest ustawowych znamion przestępstwa" z art. 48 ust. 1, 2 i 3 oraz, iż nie popełnił on zarzucanych mu przestępstw z art. 278 § 1 kk. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 17 marca 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Maciejewski Krzysztof, ur.: 24-02-1949, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona nie odstąpił od kontynuowania działalności prowadzonej przez ten związek, lecz działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 48 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku umorzył śledztwo w stosunku do Krzysztofa Maciejewskiego "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., działając w interesie podejrzanego, postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy zmienił, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż w czynach Krzysztofa Maciejewskiego "brak jest ustawowych znamion przestępstwa". Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 17 marca 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Urban Teresa Joanna, ur.: 30-04-1957, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Podejrzana o to, że "w miesiącu lutym 1982 r. w Bydgoszczy zorganizowała związek, którego istnienie, zasady organizacyjne oraz cel, w postaci między innymi spotkań o charakterze samokształceniowym z historii oraz zbierania informacji o działaczach NSZZ "Solidarność" posądzonych o współpracę z organami ścigania, miały pozostać tajemnicą wobec władz państwowych i związkiem tym następnie kierowała".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 1982 roku umorzył śledztwo w stosunku do Teresy Joanny Urban "z uwagi na znikomy stopień jego społecznego niebezpieczeństwa". Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 4 marca 1994 r., zmienił w interesie podejrzanej postanowienie prokuratora Wojskowej prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż Teresa Joanna Urban nie popełniła zarzucanych jej przestępstw. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano od 8 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 1982 r. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z 25 marca 1982 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Chrzanowski Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Falkiewicz Ryszard (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 18 czerwca 1982 r. o umorzeniu śledztwa.
Grzempa Gabriel (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Ławniczak Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Piwkowski Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
 
 
.