Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 456/82
Pg.Śl. II 181/82
5713/III, RSD. 25/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/213
IPN By 51/214
IPN By 070/5181

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-08-1982
Data zakończenia sprawy
28-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Mirosławowi Adamowiczowi, Piotrowi Klimkiewiczowi, Ryszardowi Walerychowi, Włodzimierzowi Łusiakowi oskarżonym o rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamowicz Mirosław, ur.: 08-01-1962, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu sierpniu 1982 r. w Bydgoszczy i Nakle działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Klimkiewiczem, Ryszardem Walerychem oraz Włodzimierzem Łusiakiem w celu rozpowszechniania sporządzał drukowane ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny a następnie w tym samym miesiącu w Bydgoszczy ulotki te (...) rozpowszechniał".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 lutego 1983 r. skazał Mirosława Adamowicza na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 4 lat, wymierzył grzywnę w kwocie 20.000 złotych, zaliczył na poczet orzeczonej grzywny okres tymczasowego aresztowania i uznał orzeczoną grzywnę za uiszczoną w całości, zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 8.000 złotych, obciążył w 1/4 części kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowany 26 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 15.12.1982 r.
Klimkiewicz Piotr, ur.: 20-10-1961, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu sierpniu 1982 r. w Bydgoszczy działając wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem Adamowiczem, Ryszardem Walerychem w celu rozpowszechniania sporządzał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny a następnie w tym samym czasie i miejscu (...) ulotki te rozpowszechniał".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 lutego 1983 r. skazał Piotra Klimkiewicza na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 4 lat, wymierzył grzywnę w kwocie 20.000 złotych, zaliczył na poczet orzeczonej grzywny okres tymczasowego aresztowania i uznał orzeczoną grzywnę za uiszczoną w całości, zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 8.000 złotych, obciążył w 1/4 części kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowany 30 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 15 grudnia 1982 r.
Łusiak Włodzimierz, ur.: 06-03-1961, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu sierpniu 1982 r. w Nakle n/Notecią działając wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem Adamowiczem i Ryszardem Walerychem w celu rozpowszechniania sporządził matrycę ulotki zawierającej fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 lutego 1983 r. skazał Włodzimierza Łusiaka na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 4 lat, wymierzył grzywnę w kwocie 40.000 złotych, zaliczył na poczet orzeczonej grzywny okres tymczasowego aresztowania i uznał orzeczoną grzywnę za uiszczoną w całości, zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 10.000 złotych, obciążył w 1/4 części kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowany 1 września 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 15 grudnia 1982 r.
Walerych Ryszard, ur.: 08-12-1961, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu sierpniu 1982 r. w Bydgoszczy i Nakle działając wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem Adamowiczem, Piotrem Klimkiewiczem oraz Włodzimierzem Łusiakiem w celu rozpowszechniania sporządzał drukowane ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny a następnie w tym samym czasie w Bydgoszczy ulotki te (...) rozpowszechniał".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 lutego 1983 r. skazał Ryszarda Walerycha na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 4 lat, wymierzył grzywnę w kwocie 20.000 złotych, zaliczył na poczet orzeczonej grzywny okres tymczasowego aresztowania i uznał orzeczoną grzywnę za uiszczoną w całości, zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 8.000 złotych, obciążył w 1/4 części kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowany 25 września 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy. Zwolniony z zakładu karnego 15 grudnia 1982 r.

Sędziowie
Brajer Wldemar (st. chor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 28 lutego 1983 r.
Hejduk Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Mirosława Adamowicza na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 września 1982 r. w przedmiocie zażalenia Piotra Klimkiewicza na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Kurowski Włodzimierz (st. sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 28 lutego 1983 r.
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Mirosława Adamowicza na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Mirosława Adamowicza na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 września 1982 r. w przedmiocie zażalenia Piotra Klimkiewicza na tymczasowe aresztowanie.
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 września 1982 r. w przedmiocie zażalenia Piotra Klimkiewicza na tymczasowe aresztowanie.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 28 lutego 1983 r.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Mirosława Adamowicza na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 sierpnia 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Mirosława Adamowicza o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 6 września 1982 r. w przedmiocie zażalenia Piotra Klimkiewicza na tymczasowe aresztowanie.
Chrzanowski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 27 sierpnia 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 27 sierpnia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Mirosławowi Adamowiczowi.
Giełżecki Wiesław (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Włodzimierza Łusiaka na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 1 października 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku Ryszarda Walerycha na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 23 listopada 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Kaziński Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Kurzępa Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 sierpnia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Piotrowi Klimkiewiczowi. Postanowienie z dnia 3 września 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Włodzimierzowi Łusiakowi.
Ławniczak Paweł (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Milczarczyk Ryszard (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 września 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Ryszardowi Walerychowi.
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 28 września 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Ryszarda Walerycha o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.

 
 
.