Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 407/82
Pg. Śl. II 103/82
RSD 76/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/179
IPN By 51/180
IPN By 51/181
IPN By 51/182
IPN By 51/183
IPN Sz 372/206
IPN BU 551/126
IPN Sz 13/443

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-02-1982
Data zakończenia sprawy
16-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko: Marianowi Galantowi, Ryszardowi Słowińskiemu, Ireneuszowi Jońcowi, Zdzisławowi Czarnieckiemu, Jerzemu Krzyżowskiemu, Henrykowi Strzelczykowi, Krzysztofowi Markowskiemu i Tadeuszowi Kundzie oskarżonym o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Czarniecki Zdzisław, ur.: 30-07-1948, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że "od grudnia 1981 r. do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Jerzym Krzyżowskim, Henrykiem Strzelczykiem, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Zdzisława Czarnieckiego s. Kazimierza na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Zdzisławowi Czarnieckiemu od 25 marca 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 1 800 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Galant Marian Andrzej, ur.: 23-03-1951, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony "o to, że od końca grudnia 1981 r. do lutego 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim, Henrykiem Strzelczykiem, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk"
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od grudnia 1981 roku do lutego 1982 roku będąc członkiem Komitetu Obrony Solidarności rozpowszechniał materiały w postaci biuletynów informacyjnych Komitetu Obrony Solidarności zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że wręczał je różnym osobom (...)."
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r."
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Mariana Andrzeja Galanta s. Władysława na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności i na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na kare 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności wymierzając mu na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk karę łączną 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności." Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Marianowi Galantowi od 25 marca 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 1 800 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Joniec Ireneusz, ur.: 12-08-1954, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, że "od końca grudnia 1981 r. do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim, Henrykiem Strzelczykiem, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "będąc członkiem "Komitetu Obrony Solidarności" w lutym 1982 roku sporządził na maszynie do pisania celem rozpowszechniania co najmniej 3 numery biuletynu "Komitetu Obrony Solidarności" zawierające w swojej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Ireneusza Jońca s. Andrzeja na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 48 ust. 3 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności wymierzając mu na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk kare łączna 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności."
Krzyżowski Jerzy Tadeusz, ur.: 18-06-1951, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "od grudnia 1981 r. do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Henrykiem Strzelczykiem, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w tym samym miejscu i czasie jako członek tak zwanej grupy redakcyjnej "Komitetu Obrony Solidarności" sporządzał - redagując w celu rozpowszechniania biuletyny "Komitetu Obrony Solidarności", które w swej treści zawierały wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Jerzego Tadeusza Krzyżowskiego s. Tadeusza na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności oraz na mocy art. 48 ust. 3 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, wymierzając mu na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk kare łączna 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności." Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Jerzemu Krzyżowskiemu od 25 marca 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 3 000 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Kunda Tadeusz, ur.: 06-11-1927, imię ojca: Adolf
Zarzut
Oskarżony o to, że "od stycznia do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim, Henrykiem Strzelczykiem i Krzysztofem Markowskim brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Tadeusza Kundę s. Adolfa na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Tadeuszowi Kundzie od 25 maja 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 1 200 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Markowski Krzysztof Grzegorz, ur.: 29-07-1952, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu i lutym 1982 roku będąc członkiem "Komitetu Obrony Solidarności", tak zwanej grupy redakcyjnej sporządzał w celu rozpowszechniania poprzez redagowanie i pisanie na maszynie biuletyny "Komitetu Obrony Solidarności", zawierajace w treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od końca grudnia 1981 roku do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim Henrykiem Strzelczykiem i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Krzysztofa Grzegorza Markowskiego s. Józefa na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności i na mocy art. 48 ust. 3 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, wymierzając mu na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk kare łączna 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności." Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Krzysztofowi Markowskiemu od 18 maja 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 3 000 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Słowiński Ryszard Bronisław, ur.: 25-06-1952, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "od końca grudnia 1981 r. do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim, Henrykiem Strzelczykiem, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w tym samym miejscu i czasie jako członek "Komitetu Obrony Solidarności" przepisywał na maszynie w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał biuletyny "Komitetu Obrony Solidarności" zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,...Ryszarda Bronisława Słowińskiego s. Bronisława na zasadzie art. 276 § 1 kk na kare 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności i na mocy art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na kare 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności, wymierzając mu na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk kare łączną 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności." Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Ryszardowi Słowińskiemu od 25 marca 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 3 000 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.
Strzelczyk Henryk, ur.: 08-11-1949, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "od stycznia do marca 1982 roku wspólnie i w porozumieniu z Marianem Galantem, Ryszardem Słowińskim, Ireneuszem Jońcem, Zdzisławem Czarnieckim, Jerzym Krzyżowskim, Krzysztofem Markowskim i Tadeuszem Kundą brał udział w związku pod nazwą "Komitet Obrony Solidarności", którego istnienie, ustrój i cel - sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - miało pozostać tajemnicą dla organów państwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Dnia 16.12.1982 r. Sad Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał: ,,... Henryka Strzelczyka s. Henryka na zasadzie art. 276 § 1 kk na karę 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary pozbawienia wolności liczy się Henrykowi Strzelczykowi od 18 maja 1982 r. Sad zasadził również opłaty w wysokości 1 800 zł. oraz od wszystkich skazanych zwrot wyłożonych w sprawie kosztów postępowania w równych częściach.

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Bączyk Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hejduk Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Jarzembski Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o odrzuceniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z 26 sierpnia 1982 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Henryka Strzelczyka, Tadeusza Kundy, Mariana Galanta, Ryszarda Strzelczyka, Krzysztofa Markowskiego.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Michalczyk Alfred (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Niemesz Tadeusz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Surwiłło Janusz (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Andrzejewski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Bączyński Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Falkiewicz Ryszard (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Od 23 sierpnia 1982 r. figuruje w aktach jako prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie
Fulara Kazimierz (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Hryncewicz Czesław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Iłowski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Kaczmarek Hubert (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Kamieński Andrzej (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Krawiec Jerzy (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Ring Andrzej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia

 
 
.