Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 433/82
Pg.Śl.II 189/82
 
Sygnatury IPN
IPN By 51/195
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-09-1982
Data zakończenia sprawy
24-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romanowi Drewiczakowi oskarżonemu o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Drewiczak Roman, ur.: 28-03-1956, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w czerwcu 1982 r. w Grudziądzu kontynuował działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" (...) w ten sposób, że rozpowszechniał ulotki pod nazwą "Iskra", sygnowane przez Podregion Grudziądz NSZZ "Solidarność", zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał Romana Drewiczaka: "na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześć/ miesięcy pozbawienia wolności"; opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 /trzy tysiące/ złotych oraz obciążył go kosztami postępowania.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Bączyk Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 08.11.1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Kurzępa Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Pawlak Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.