Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 259/82
Pg.Śl. II 147/82
RSD. 16/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/127

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-05-1982
Data zakończenia sprawy
22-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Elżbiecie Stanek podejrzanej o gromadzenie i przechowywanie ulotek w Łodzi "mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy", tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stanek Elżbieta, ur.: 15-05-1949, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
oskarżonej o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 10 maja 1982 r. w Łodzi w celu rozpowszechniania - gromadziła, przepisywała na maszynie i przechowywała ulotki oraz inne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości o treściach antypaństwowych, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Łodzi, wyrokiem z dnia 9 czerwca 1982 r. uniewinnił Elżbietę Stanek od zarzucanego jej przestępstwa, kosztami obciążył Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowana 10 maja 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 12 maja 1982 r. Zwolniona z zakładu karnego 9 czerwca 1982 r.

Sędziowie
Chmielewski Remigiusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 9 czerwca 1982 r.
Misiak Paweł (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 czerwca 1982 r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Ritmann Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 9 czerwca 1982 r.
Rotkiewicz Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 czerwca 1982 r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Sobieski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 czerwca 1982 r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Zajda Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 9 czerwca 1982 r.

Prokuratorzy
Bogdański Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 maja 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 12 maja 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Elżbiecie Stanek. Postanowienie z dnia 27 maja 1982 r. o zamknięciu śledztwa. Postanowienie z dnia 1 czerwca 1982 r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 18 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
 
 
.