Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.252/82, Sg. 80/82
Pg. Śl. I 77/82
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 372/189
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-10-1982
Data zakończenia sprawy
12-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romanowi Kucharzewskiemu podejrzanemu o "publiczne lżenie naczelnych organów administracji państwowej PRL w osobie gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kucharzewski Roman, ur.: 04-09-1961, imię ojca: Justyn
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 2.10.1982 r. publicznie lżył naczelny organ administracji państwowej PRL w osobie gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego w ten sposób, że na wywieszonym na terenie świetlicy Szkoły Podoficerskiej Jednostki Wojskowej 4101 w Dziwnowie wykazie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przy nazwisku gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego wpisał niecenzuralne określenie powszechnie uznane za obelżywe przy czym nazwisko to skreślił". Sprawa początkowo prowadzona przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Postanowieniem z dnia 28.10.1982 r. została przekazana do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Szczecinie.
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Bieg orzeczonej kary sąd określił od dnia 8 października 1982 r., zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 1800 zł. Koszty postępowania poniósł Skarb Państwa.

Sędziowie
Bączyk Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
udział w wydaniu postanowienia
Hejduk Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
udział w wydaniu postanowienia
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
udział w wydaniu postanowienia
Łączyński Andrzej (mjr)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Murawiecki Zbigniew (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Ławnik
Pehler Zbigniew (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Falkiewicz Ryszard ((-))
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Kowalczyk Wojciech (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Stronikowski Marian (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.