Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Po.Śl. II 1/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 77/9/1
IPN Gd 77/9/2
IPN Gd 77/9/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
03-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Bogdanowi Lisowi, podejrzanemu o to, że jako członek Komisji Krajowej i Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", nie zaniechał działalności związkowej oraz nawoływał do podjęcia strajku powszechnego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lis Bogdan, ur.: 10-11-1952, imię ojca: Józef
Zarzut
Podejrzany o to, że "(...) jako członek Krajowej Komisji i Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", którego działalność przepisami dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym została zawieszona, nie zaniechał swojej działalności związkowej i po 12 grudnia 1981 r. sporządził w celu rozpowszechnienia nagranie na taśmę magnetofonową swoje przemówienie o treści nawołującej do osłabienia gotowości obronnej PRL i zawierającej fałszywe wiadomości o sytuacji strajkowej w kraju oraz podburzające do strajku powszechnego, co mogło wywołać niepokój publiczny i rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 § 1 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 273 § 1 i 2, art. 271 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 03.04.1982 r. przekazała sprawę Bogdana Lisa Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni do dalszego prowadzenia.

Sędziowie

Prokuratorzy
Gruszka Tadeusz (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.