Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sg.W 83/82
Pg. Śl. II 122/82
III-6002
Sygnatury IPN
IPN Sz 366/35
IPN Sz 366/36
IPN Sz 385/121
IPN Sz 00106/239

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-11-1982
Data zakończenia sprawy
19-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Produkcja i kolportaż ulotek, malowanie haseł i napisów, kierowanie związkiem pn. "Front Demokratyczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dubielski Stanisław Bernard, ur.: 27-09-1964, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 10 listopada 1982 r. w Koszalinie, działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Makówką, a do lipca 1982 r. również z nieletnim Januszem Żelewskim i częściowo z Krzysztofem Wlizło oraz Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu w różnych punktach miasta ulotek zawierających fałszywe wiadomości co do legalności wprowadzenia stanu wojennego i obecnych władz oraz rozmiarów społecznego wobec nich oporu, co mogło wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 10 listopada 1982 r. w Koszalinie, działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Makówką, a do lipca 1982 r. również z nieletnim Januszem Żelewskim i częściowo z Krzysztofem Wlizło, Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu w różnych punktach miasta ulotek lżących i poniżających publicznie naczelne organy PRL jakimi są Rada Ministrów i jej prezes poprzez określanie ich min. mianem junty i przypisywanie zdrady narodu."
Kwalifikacja
270 § 1 kk w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Koszalinie działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Makówką oraz nieletnim Januszem Żelewskim założył, a następnie wraz z nimi kierował związkiem pn. "Front Demokratyczny", który prowadząc działalność propagandowo-agitacyjną o przywrócenie działalności byłego, zawieszonego NSZZ "Solidarność" wzywał do organizowania społecznego ruchu oporu wobec stanu wojennego i legalnych władz - przy czym istnienie i cel tego związku miały pozostać w tajemnicy przed organami państwowymi."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 w zbiegu z art. 278 § 1 kk i w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie skazał ww. na karę łaczną 2 lat pozbawienia wolności. Wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat oraz wymierzył oskarżonemu karę grzywny w kwocie 40 tys. zł., którą w razie nieuiszczenia w terminie zamienił na zasadniczą karę pozbawienia wolności, licząc 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 200 zł. Sąd zobowiązał oskarżonego do kontynuowania nauki i przygotowania się do zawodu, oddając go pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej grzywny sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 10 listopada 1982 r. do 19 stycznia 1983 r., 1 dzień równy 400 zł. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie oraz opłat sądowych.
Makówka Waldemar, ur.: 12-05-1963, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 10 listopada 1982 r. w Koszalinie, działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim, a do lipca 1982 r. również z nieletnim Januszem Żelewskim i częściowo z Krzysztofem Wlizło, Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu w różnych punktach miasta ulotek lżących i poniżających publicznie naczelne organy PRL jakimi są Rada Ministrów i jej prezes, poprzez określanie ich min. mianem junty i przypisywanie zdrady narodu."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 10 listopada 1982 r. w Koszalinie, działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim, a do lipca 1982 r. również z nieletnim Januszem Żelewskim i częściowo z Krzysztofem Wlizło oraz Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu w różnych punktach miasta ulotek zawierających fałszywe wiadomości co do legalności wprowadzenia stanu wojennego i obecnych władz oraz rozmiarów społecznego wobec nich oporu, co mogło wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Koszalinie działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim oraz nieletnim Januszem Żelewskim założył, a następnie wraz z nimi kierował związkiem pn. "Front Demokratyczny", który prowadząc działalność propagandowo-agitacyjną o przywrócenie działalności byłego, zawieszonego NSZZ "Solidarność" wzywał do organizowania społecznego ruchu oporu wobec stanu wojennego i legalnych władz - przy czym istnienie i cel tego związku miały pozostać w tajemnicy przed organami państwowymi."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 w zbiegu z art. 278 § 1 kk i w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie skazał ww. na karę łaczną 2 lat pozbawienia wolności. Wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesił na okres próby trzech lat oraz wymierzył oskarżonemu karę grzywny w kwocie 40 tys. zł., którą w razie nieuiszczenia w terminie zamienił na zasadniczą karę pozbawienia wolności, licząc 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 200 zł. Sąd zobowiązał oskarżonego do kontynuowania nauki i przygotowania się do zawodu, oddając go pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej grzywny sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 10 listopada 1982 r. do 19 stycznia 1983 r., 1 dzień równy 400 zł. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie oraz opłat sądowych.
Żelewski Janusz, ur.: 17-12-1965, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Koszalinie, działając jako nieletni z rozeznaniem oraz wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim i Waldemarem Makówką oraz częściowo z Krzysztofem Wlizło, Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu ulotek lżących i poniżających publicznie naczelne organy PRL jakimi są Rada Ministrów i jej prezes poprzez określanie ich min. mianem junty i przypisywanie zdrady narodu."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Koszalinie, działając jako nieletni z rozeznaniem oraz wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim i Waldemarem Makówką oraz częściowo z Krzysztofem Wlizło i Sławomirem Stacherą organizował i uczestniczył w malowaniu na murach i przystankach autobusowych napisów i haseł oraz kolportowaniu w różnych punktach miasta ulotek zawierających fałszywe wiadomości co do legalności wprowadzenia stanu wojennego i obecnych władz oraz rozmiarów społecznego wobec nich oporu, co mogło wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Koszalinie działając jako nieletni z rozeznaniem oraz wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Dubielskim i Waldemarem Makówką założył, a następnie wraz z nimi kierował nielegalną organizacją pn. "Front Demokratyczny", która prowadząc działalność propagandowo-agitacyjną wzywała do organizowania społecznego ruchu oporu wobec stanu wojennego i legalnych władz - przy czym istnienie i cel tego związku miały pozostać w tajemnicy przed organami państwowymi."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 w zbiegu z art. 278 § 1 kk i w związku z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie "umieścił ww. w zakładzie poprawczym, jednakże zawiesił wykonanie kary na okres 2 lat i w tym okresie oddał go pod dozór kuratora sądowego". Zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie oraz opłat sądowych.

Sędziowie
Czernikiewicz Roman (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 03.01.1983 r. dotyczących uchylenia tymczasowego aresztu
NOWIŃSKI ALEKSANDER (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Pelc Alfred (kpr.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Ławnik
Pietraszun Jan (kpr.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Ławnik
Szerszenowicz Bogdan (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 03.01.1983 r. dotyczących uchylenia tymczasowego aresztu
Wylegalski Tadeusz (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Asesor
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 03.01.1983 r. dotyczących uchylenia tymczasowego aresztu

Prokuratorzy
Guziński Benedykt (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Płocica Michał (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.