Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 443/82
Pg.Śl. II 219/82
RSD. 38/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/208

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-10-1982
Data zakończenia sprawy
14-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Marianowi Pasiece i Jerzemu Kunce podejrzanym o rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kunka Jerzy, ur.: 13-01-1944, imię ojca: Stefan
Zarzut
Oskarżony o to" że w miesiącu październiku 1982 r. w Łodzi, przekazał w celu rozpowszechniania Marianowi Pasiece pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 8 listopada 1982 r. śledztwo w części dotyczącej Jerzego Kunki, wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu, zostało umorzone. Tymczasowo aresztowany od dnia 21 października 1982 r. na mocy postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 22 października 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi postanowieniem z dnia 8 listopada 1982 r. uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Pasieka Marian, ur.: 10-05-1935, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony "o to, że w październiku 1982 r. w Łodzi, w celu rozpowszechniania, gromadził i przechowywał pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi uznał Mariana Pasiekę winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym i za to skazał go na na karę 1 roku pozbawienia wolności, z zawieszeniem na okres 3 lat, wymierzył grzywnę w wysokości 30 tys. zł, zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wys. 7 tys. 800 zł i obciążył kosztami postępowania karnego. Tymczasowo aresztowany od dnia 20 października 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi z dnia 22 października 1982 r. Zwolniony na mocy wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 1982 r.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 listopada 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Korycki Bronisław (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 listopada 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Makar Walenty (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 listopada 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Misiak Paweł (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Pietrzak Eugeniusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Sobieski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Brzeziński Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 listopada 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Wolski Andrzej (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 października 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 10 listopada 1982 r. o zamknięciu śledztwa.

 
 
.