Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.487/82
Pg.Śl.II.180/82
RSD.24/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/227
IPN By 51/228
IPN By 51/229
IPN By 51/230
IPN By 51/231
IPN By 070/5206/1
IPN By 070/5206/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-08-1982
Data zakończenia sprawy
28-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko członkom NSZZ "Solidarność" Stanisławowi Dobrowolskiemu, Aleksandrowi Nawrockiemu, Janowi Paluszkowi, Janowi Malczewskiemu, Jerzemu Rygielskiemu, Franciszkowi Kieszkowskiemu, Ryszardowi Mistrzakowi, Jerzemu Wiesławowi Ossowskiemu i Edwinowi Małkowi podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej oraz sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek "zawierających fałszywe informacje".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dobrowolski Stanisław, ur.: 01-11-1949, imię ojca: Stefan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i art. 10 § 2 kk. na 1 rok pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3600 zł.
Kieszkowski Franciszek, ur.: 21-09-1935, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6000 zł.
Malczewski Jan, ur.: 12-11-1952, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 2 lata pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6000 zł.
Małek Edwin, ur.: 13-02-1956, imię ojca: Wilhelm
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym na 1 rok pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3600 zł, zwrot kosztów postępowania w wysokości 1/9 części.
Mistrzak Ryszard, ur.: 28-07-1949, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 1 rok pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3600 zł.
Nawrocki Aleksander, ur.: 05-08-1937, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i art. 10 § 2 kk. na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6000 zł.
Ossowski Jerzy, ur.: 25-04-1932, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 20 000 zł grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 5600 zł.
Paluszak Jan, ur.: 23-05-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i art. 10 § 2 kk. na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6000 zł.
Rygielski Jerzy, ur.: 27-05-1935, imię ojca: Bernard
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" wspólnie i w porozumieniu nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, lecz sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości fałszywe, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 8400 zł.

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Bortkiewicz Marek (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Asesor
Bromirski Zbigniew (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Klimczak Józef (sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 15.09.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie.
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia z dnia 01.09.1982 r. i 09.09.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Pawlak Krzysztof (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Asesor
Smoliński Andrzej (st. sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Kurzępa Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Ławniczak Paweł (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Milczarczyk Ryszard (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Pawlak Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.