Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.49/83
Pg.Śl.II.130/82
RSD.16/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/252
IPN By 51/253
IPN By 51/254
IPN By 51/255
IPN By 51/256
IPN By 51/257
IPN By 070/5205/2
IPN By 070/5205/3
IPN By 070/5205/1

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-04-1982
Data zakończenia sprawy
25-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Markowi Modrzejewskiemu, Michałowi Jagodzińskiemu, Bogdanowi Weynertowi, Andrzejowi Musiałowi, Marianowi Kwiatkowskiemu, Franciszkowi Samojednemu, Mirosławie Wiórkiewicz, Ryszardowi Prężynie, Stefanowi Urbańczykowi, Grzegorzowi Musiałowi podejrzanym o kierownictwo i przynależność do Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ "Solidarność", tj.o przestępstwo z art. 276 §1 i 3 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jagodziński Michał, ur.: 23-07-1948, imię ojca: Leonard
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od lutego 1982 r. do dnia 21 kwietnia 1982 r., w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" kierował organizacją o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 i 3 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 50.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 11.000 zł., zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Kwiatkowski Marian, ur.: 26-01-1949, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" brał udział w organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 30.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.600 zł., zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Mądrzejewski Marek, ur.: 07-12-1956, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w styczniu 1982 r. w Bydgoszczy, założył organizację o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", której celem działania było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 i 3 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 50.000 zł, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 11.000 zł, zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Musiał Andrzej, ur.: 18-10-1942, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" brał udział w organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Podejrzany "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 30.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.600 zł., zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Musiał Grzegorz, ur.: 24-02-1952, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy brał udział w nielegalnej organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" a także sporządzał i rozpowszechniał ulotki zwierające "wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL ( ...) a także wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1, w zb. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.10.1982 r. umorzyła śledztwo w sprawie Grzegorza Musiała.
Prężyna Ryszard, ur.: 19-07-1940, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy brał udział w nielegalnej organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" a także sporządzał i rozpowszechniał ulotki zwierające "wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL ( ...) a także wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1, w zb. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.10.1982 r. umorzyła śledztwo w sprawie Ryszarda Prężyny.
Samojedny Franciszek, ur.: 18-11-1939, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" brał udział w organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 30.000 zł grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.600 zł, zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Urbańczyk Stefan, ur.: 20-03-1918, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy brał udział w nielegalnej organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" a także sporządzał i rozpowszechniał ulotki zwierające "wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL ( ...) a także wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1, w zb. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.10.1982 r. umorzyła śledztwo w sprawie Stefana Urbańczyka. Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 13.12.1993 r. postanowił zmienić postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy przez przyjęcie " na zasadzie art. 280 § 1 kpk w zw. z art. 11 pkt 1 kpk, iż Stefan Urbańczyk nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa".
Weynert Bogdan, ur.: 05-03-1949, imię ojca: Bernard
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" brał udział w organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
Podejrzany "o popełnienie przestępstwa określonego w art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 30.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.600 zł., zwrot 1/6 kosztów postępowania.
Wiórkiewicz Mirosława Alicja, ur.: 11-03-1954, imię ojca: Mirosław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy brał udział w nielegalnej organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" a także sporządzała i rozpowszechniała ulotki zwierające "wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL ( ...) a także wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 46 ust. 1, w zb. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.10.1982 r. umorzyła śledztwo w sprawie Mirosławy Alicji Wiórkiewicz. Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 13.12.1993 r. postanowił zmienić postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy przez przyjęcie " na zasadzie art. 280 § 1 kpk w zw. z art. 11 pkt 1 kpk, iż Mirosława Alicja Wiórkiewicz nie popełniła zarzucanego jej przestępstwa".

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Bączyk Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Brajer Wldemar (st. chor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Bromirski Zbigniew (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hejduk Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Pomorski Sąd Wojskowy - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Jarzembski Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia w przedmiocie zażaleń na tymczasowe aresztowanie.
Kurowski Włodzimierz (st. sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia w przedmiocie zażaleń na tymczasowe aresztowanie.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 17.12.1982 r. w przedmiocie odstąpienia od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym.
Wojtasiński Włodzimerz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Chrzanowski Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Ławniczak Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Pawlak Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.