Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 467/82
Pg.Śl. II 228/82
RSD.2/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/278

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-10-1982
Data zakończenia sprawy
03-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Andrzejowi Andrzejczakowi, Waldemarowi Wiszniewskiemu oraz Bogdanowi Owczarkowi podejrzanym o rozpowszechnianie w Łasku w 1982 r. pism i ulotek mogących wywołać rozruchy, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Andrzejczak Andrzej, ur.: 20-11-1954, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie do 30 października 1982 r. w Łasku, w czasie obowiązywania stanu wojennego, rozpowszechniał znaczną ilość pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 stycznia 1982 r. postanowił odstąpić od trybu doraźnego, utrzymać tymczasowe aresztowanie oskarżonego, przekazać sprawę do merytorycznego rozpoznania w trybie zwyczajnym Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi. Tymczasowo aresztowany 30 października 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 31 października 1982 r.
Owczarek Bogdan, ur.: 17-01-1949, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
podejrzany o to że " w okresie od września do 30 października 1982 roku w Łasku w czasie obowiązywania stanu wojennego działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechnił znaczną ilość pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
podejrzany o czyn z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1982 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi postanowieniem z dnia 12 listopada 1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Bogdanowi Owczarkowi. Tymczasowo aresztowany 30 października 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 31 października 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 12 listopada 1982 r.
Wiszniewski Waldemar, ur.: 23-01-1951, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie do 30 października 1982 r. w Łasku, w czasie obowiązywania stanu wojennego, rozpowszechniał znaczną ilość pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 stycznia 1982 r. postanowił odstąpić od trybu doraźnego, utrzymać tymczasowe aresztowanie oskarżonego, przekazać sprawę do merytorycznego rozpoznania w trybie zwyczajnym Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi. Tymczasowo aresztowany 30 października 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 31 października 1982 r.

Sędziowie
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 listopada 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Waldemara Wiszniewskiego na tymczasowe aresztowanie.
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 10 grudnia 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 listopada 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Waldemara Wiszniewskiego na tymczasowe aresztowanie.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 10 grudnia 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 listopada 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Waldemara Wiszniewskiego na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 10 grudnia 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Pietrzak Eugeniusz (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 stycznia 1981 r. w przedmiocie odstąpienia od trybu doraźnego, utrzymania tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja Andrzejczaka i Waldemara Wiszniewskiego oraz przekazania sprawy do merytorycznego rozpoznania w trybie postępowania zwyczajnego Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi.
Rotkiewicz Ryszard (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 stycznia 1981 r. w przedmiocie odstąpienia od trybu doraźnego, utrzymania tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja Andrzejczaka i Waldemara Wiszniewskiego oraz przekazania sprawy do merytorycznego rozpoznania w trybie postępowania zwyczajnego Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi.
Sobieski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 stycznia 1981 r. w przedmiocie odstąpienia od trybu doraźnego, utrzymania tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja Andrzejczaka i Waldemara Wiszniewskiego oraz przekazania sprawy do merytorycznego rozpoznania w trybie postępowania zwyczajnego Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi.

Prokuratorzy
Desperat Waldemar (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 stycznia 1981 r. w przedmiocie odstąpienia od trybu doraźnego, utrzymania tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja Andrzejczaka i Waldemara Wiszniewskiego oraz przekazania sprawy do merytorycznego rozpoznania w trybie postępowania zwyczajnego Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Łodzi.
Kamieński Andrzej (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 listopada 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Waldemara Wiszniewskiego na tymczasowe aresztowanie.
Radziej Jan (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 10 grudnia 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Stefaniak Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 października 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 31 października 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Andrzejowi Andrzejczakowi. Postanowienie z dnia 31 października 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Waldemarowi Wiszniewskiemu. Postanowienie z dnia 31 października 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Bogdanowi Owczarkowi. Postanowienie z dnia 12 listopada 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku Andrzeja Andrzejczaka o uchylenie aresztu tymczasowego. Postanowienia z dnia 12 listopada 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego wobec Bogdana Owczarka oraz umorzenia wobec ww. śledztwa. Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. o zamknięciu śledztwa.

 
 
.