Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 22/81
Pg.Śl. I 18/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/8786
IPN Gd 491/37
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-12-1981
Data zakończenia sprawy
12-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Czesławowi Lachowiczowi, Tadeuszowi Iwańskiemu, Jarosławowi Pabisiakowi i Markowi Kośmiderowi z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o to, że w dniach od 13.12.1981 r. do 18.12.1981 r. przechowywali i gromadzili w OSWL w Elblągu, w celu rozpowszechniania ulotki i wydawnictwa, których fałszywa treść mogła wywołać niepokój publiczny i osłabić gotowość obronną PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Iwański Tadeusz, ur.: 20-09-1956, imię ojca: Zygmunt
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu postanowieniem z dnia 23.12.1981 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk wyłączyła materiały dotyczące Tadeusza Iwańskiego do odrębnego postępowania pod nr Pg.Śl. I 19/81.
Kośmider Marek, ur.: 25-05-1956, imię ojca: Jan
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu postanowieniem z dnia 23.12.1981 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk wyłączyła materiały dotyczące Marka Kośmidera do odrębnego postępowania pod nr Pg.Śl. I 19/81.
Lachowicz Czesław, ur.: 14-03-1957, imię ojca: Feliks
Zarzut
"...w dniu 14 grudnia 1981 r. przywiózł na teren swojego pododdziału, do OSWL w Elblągu, a następnie przechowywał do dnia 18 grudnia 1981 r. w celu rozpowszechniania 2 ulotki zawierające odezwy do żołnierzy i milicjantów i w celu osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rozpowszechniał powyższe ulotki mogące tę gotowość osłabić..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 12.01.1982 r. na mocy art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Czesława Lachowicza na karę 1 roku pozbawienia wolności. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 1800 złotych tytułem opłaty sądowej oraz zwolnił go od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 20.12.1981 r. Zatrzymany 20.12.1981 r., postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu z dnia 22.12.1981 r. aresztowany.
Pabisiak Jarosław, ur.: 09-12-1957, imię ojca: Edmund
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu postanowieniem z dnia 23.12.1981 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk wyłączyła materiały dotyczące Jarosława Pabisiaka do odrębnego postępowania pod nr Pg.Śl. I 19/81.

Sędziowie
Bobiak Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku z dnia 12.01.1982 r.
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24.12.1981 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie, z dnia 31.12.1981 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24.12.1981 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie, z dnia 31.12.1981 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24.12.1981 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie, z dnia 31.12.1981 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Lenarcik Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku z dnia 12.01.1982 r.
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku z dnia 12.01.1982 r.

Prokuratorzy
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24.12.1981 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
wnosił o rozpoznanie sprawy w trybie doraźnym
Idaszak Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Uwagi
uczestniczył w przesłuchaniach, wydał postanowienie z dnia 20.12.1981 r. o wszczęciu śledztwa, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 23.12.1981 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia, z dnia 28.12.1981 r. o zamknięciu śledztwa, uczestniczył w rozprawie głównej i wydaniu wyroku z dnia 12.01.1982 r.
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 23.12.1981 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na prowadzenie sprawy w trybie doraźnym

 
 
.