Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. 91/82
Pg.Śl. I 15/82
 
Sygnatury IPN
IPN By 51/264
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-03-1982
Data zakończenia sprawy
06-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko st. szer. Jarosławowi Szczygłowi podejrzanemu o to, że w okresie styczeń - luty 1982 r. w Toruniu przechowywał i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szczygieł Jarosław, ur.: 05-10-1960, imię ojca: Wiktor
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie miesiąca stycznia i lutego 1982 r. w Toruniu przechowywał na terenie macierzystej jednostki Komendy Garnizonu Toruń w celu rozpowszechniania ulotki o charakterze odezwy skierowanej do żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinniony od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany 1 marca 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 7 maja 1982 r.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 marca 1982 r. o nie uwzględnieniu zażalenia Jarosława Szczygła w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 marca 1982 r. o nie uwzględnieniu zażalenia Jarosława Szczygła w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 marca 1982 r. o nie uwzględnieniu zażalenia Jarosława Szczygła w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym. Sprawozdawca. Wyrok z dnia 6 maja 1982 r.
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 6 maja 1982 r.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 6 maja 1982 r.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 marca 1982 r. o wszczęciu śledztwa.
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 marca 1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Jarosława Szczygła w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowienie z dnia 20 kwietnia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.
Kukowicz Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o zarządzeniu wykonania ekspertyzy pisma maszynowego.
Płoński Janusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 marca 1982 r. o nieuwzględnieniu wniosku w przedmiocie zamiany środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania. Postanowienie z dnia 6 kwietnia 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 marca 1982 r. o nie uwzględnieniu zażalenia Jarosława Szczygła o wszczęciu i prowadzeniu śledztwa w trybie doraźnym.
 
 
.