Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 37/83
3 Ds 1780/82/S
III/14820
Sygnatury IPN
IPN Lu 0218/19

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-10-1982
Data zakończenia sprawy
28-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie przeciwko Markowi Gierobie, Lucjanowi Cebuli, Henrykowi Prucnalowi, Mieczysławowi Borkowskiemu z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Podejrzani o kolportaż ulotek i pism NSZZ "Solidarność" na terenie kombinatu Maszyn Rolniczych "Agromet" w Lublinie. Sprawa opisana na podstawie akt śledczych, w aktach brak informacji o składzie orzekającym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Borkowski Mieczysław, ur.: 25-02-1949, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w/w będąc zawieszonego [sic] po 13.12.1981 r. NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał działalności związkowej kontynuując ją poprzez kolportowanie na terenie "Agrometu" biuletynów, informatorów i ulotek sygnowanych przez ten związek, a wydanych w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
O czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
W dn. 28.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Lublinie na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 oraz art. 2 ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie wobec wymienionego.
Cebula Lucjan, ur.: 17-11-1956, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "jako członek zawieszonego po 13.XII.1981 r. NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał działalności w tym związku, kontynuując ją poprzez kolportowanie na terenie "Agrometu" biuletynów i informatorów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność".
Kwalifikacja
O czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
W dn. 28.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Lublinie na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 oraz art. 2 ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie wobec wymienionego.
Gieroba Marek Józef, ur.: 14-03-1953, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "będąc członkiem zawieszonego po 13.12.1981 r. NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał działalności kontynuując ją poprzez kolportowanie na terenie "Agrometu" biuletynów, informatorów i ulotek sygnowanych przez ten związek, a wydanych w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
O czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
W dn. 28.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Lublinie na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 oraz art. 2 ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie wobec wymienionego.
Prucnal Henryk, ur.: 19-01-1943, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "jako członek zawieszonego po 13.12.1981 r. NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał działalności w tym związku kontynuując ją poprzez kolportowanie na terenie "Agrometu" biuletynów i informatorów sygnowanych przez NSZZ "S".
Kwalifikacja
O czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
W dn. 28.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Lublinie na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 oraz art. 2 ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie wobec wymienionego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Domański W.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Uwagi
wiceprokurator
Korczak Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Suwałowska A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Uwagi
wiceprokurator
 
 
.