Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 22/82/dor
1 Ds. 86/82/S/dor
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 17/3/1
IPN Sz 17/3/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-01-1982
Data zakończenia sprawy
17-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Kretkowskiemu i Andrzejowi Lipińskiemu podejrzanym o prowadzenie działalności związkowej, poprzez nawoływanie do zorganizowania strajku okupacyjnego i kierowanie Komitetem Strajkowym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kretkowski Jerzy, ur.: 03-06-1941, imię ojca: Walenty
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 14 do 16 grudnia 1981 r. w Gorzowie Wlkp. wbrew zakazowi wynikającemu z dekretu o stanie wojennym, kontynuował dalszą działalność związkową, poprzez nawoływanie do zorganizowania strajku okupacyjnego w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego "Silwana" Wydział Wykańczalni, którym następnie jako przewodniczący Komitetu Strajkowego kierował wydając dyspozycje pozostałym uczestnikom strajku w zakresie wystawiania służb wartowniczych, organizacji wyżywienia i noclegów, a także prowadził informację o sytuacji w zakładzie, mieście i kraju, jak również opracowywał postulaty strajkowe oraz przeprowadzał głosowanie na temat prowadzenia strajku ponownie nawołując do jego kontynuacji."
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1281 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim skazał Jerzego Kretkowskiego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 lat pozbawienia praw publicznych. Zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 4200 złotych. Jednocześnie sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 stycznia 1982 r. do dnia 17 lutego 1982 r.
Lipiński Andrzej, ur.: 04-02-1944, imię ojca: Juliusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 15 grudnia 1981 roku w Gorzowie Wlkp. działając wbrew zakazowi wynikającemu z dekretu o stanie wojennym kontynuował dalszą działalność związkową doprowadzając jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" do zorganizowania strajku okupacyjnego w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego, którym po przekształceniu się Komisji Zakładowej w Komitet Strajkowy kierował, wydając dyspozycje uczestnikom strajku w zakresie wystawiania służb wartowniczych, organizacji wyżywienia, przekazując przy tym informacje dotyczące sytuacji w innych zakładach na terenie miasta Gorzowa Wlkp."
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1281 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim skazał Andrzeja Lipińskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia praw publicznych na okres lat 2. Zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 4200 złotych. Sąd na poczet orzeczonej kary zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 26 stycznia 1982 r. do dnia 17 lutego 1982 r.

Sędziowie
Bajzert Zdzisław
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy
Głowska Urszula
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy
Kempski Władysław (Brak.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kokowski Marek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.
Kopka Alojzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.
Kwiatkowski Henryk
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gorzów Wlkp.
Socha Ewa
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.

 
 
.