Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 573/83
2 Ds. 277/83
III./65
Sygnatury IPN
IPN Lu 0422/59

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-05-1983
Data zakończenia sprawy
26-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Karpikowi, Wojciechowi Kazimierzowi Zubkowiczowi, Adamowi Oreszczukowi, Kazimierzowi Skorupce z art. 273 par. 2 kk i in. Podejrzani o sporządzanie i kolportaż nielegalnych pism i ulotek.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Karpik Stanisław Zdzisław, ur.: 14-09-1939, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w bliżej nieustalonym okresie czasu do dnia 17 maja 1983 r. w Opolu Starym gm. Siedlce przechowywał bez zezwolenia środki odurzające".
Kwalifikacja
O czyn z art. 29 Ustawy z dn. 08.01.1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 28 marca 1982 r. we Włodawie woj. chełmskiego będąc pozbawiony wolności na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Siedlcach i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych zbiegł ze Szpitala Rejonowego we Włodawie, gdzie przebywał na obserwacji".
Kwalifikacja
O czyn z art. 256 § 1. III. O czyn z art. 273 § 2 kk i art. 271 par. 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Michałowie i Lipnie gm. Platerów woj. bialskopodlaskiego działając wspólnie i w porozumieniu z Adamem Oreszczukiem, Kazimierzem Michalukiem i Wojciechem Zubkowiczem sporządził na powielaczu marki "Gestetner 420" w celu rozpowszechniania nie mniej niż 6.000 egzemplarzy "Biuletynu Informacyjnego" NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych pod tytułem "Wiadomości Podlaskie" zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie rozwoził je do rozkolportowania na terenie województw siedleckiego i bialskopodlaskiego".
Kwalifikacja
O czyn z art. 270 par. 1 kk w zw. z art. 10 par. 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 26.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec ww. ustawę o amnestii.
Oreszczuk Adam, ur.: 09-08-1963, imię ojca: Janusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od września 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Michałowie gm. Platerów działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Karpikiem, Krzysztofem Skorupką i Wojciechem Zubkowiczem w celu rozpowszechniania sporządził na powielaczu "Gestetner 420" pisma i ulotki o treści wyszydzającej naczelne organy PRL, a następnie rozwoził je do rozkolportowania na terenie województw siedleckiego i bialskopodlaskiego".
Kwalifikacja
O czyn z art. 273 § 2 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 26.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec ww. ustawę o amnestii.
Skorupka Krzysztof, ur.: 06-02-1964, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "dnia 12 maja 1983 r. przewoził samochodem osobowym marki "Fiat 125p" z Lipna do Siedlec nielegalne wydawnictwa i inne pisma o treści antypaństwowej zawierające fałszywe wiadomości celem ich rozpowszechniania oraz urządzenia i materiały służące do ich produkcji jak powielacz elektryczny marki "Gestetner 420", farby drukarskie i matryce".
Kwalifikacja
O czyn z art. 273 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 26.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec ww. ustawę o amnestii.
Zubkowicz Wojciech Kazimierz, ur.: 08-03-1961, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od lutego do kwietnia 1983 r. w Michałowie i Lipnie woj. bialskopodlaskiego działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Karpikiem i Adamem Oreszczukiem sporządził na powielaczu "Gestetner 420" w celu rozpowszechniania nie mniej niż 3.000 egzemplarzy Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych pt. "Wiadomości Podlaskie" zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz innych ulotek o treści wyszydzającej naczelne organy".
Kwalifikacja
O czyn z art. 273 § 2 kk, 270 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 26.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec ww. ustawę o amnestii.

Sędziowie
Mydlak St. ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Siedlce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Krukowska-Augustyniak A. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Siedlce
Uwagi
Wiceprokurator Rejonowy
Szulepa J. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Siedlce
Wardziak Tadeusz ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Siedlce
Uwagi
Wiceprokurator Rejonowy
Zając Zbigniew ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Siedlce
Uwagi
Wiceprokurator Rejonowy
 
 
.