Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 41/82
 
 
Sygnatury IPN
 
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-03-1982
Data zakończenia sprawy
18-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Marii Hryceniak, Urzszuli Przystaj, Zbigniewowi Razikowi, Antoninie Dutkowskiej oskarzonym o to, że w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 24 lutego 1982 r. w Bolesławcu woj. jeleniogórskiego nie odstąpili od dzialalności w NSZZ "Solidarność", uczestniczyli w jego spotkaniach, kolportowali i przechowywali odezwy protestacyjne. Sprawa opisana na podstawie akt Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dutkowska Antonina, ur.: 13-06-1942, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżona o to, że w okresie od 17 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Bolesławcu woj. jeleniogórskiego nie odstąpiła od dzialalności w NSZZ "Solidarność", uczestniczyła w jego spotkaniach, kierowała i organizowała kolportaż odezw protestacyjnych.
Kwalifikacja
Na mocy art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 18 marca 1982 r. skazał Antoninę Dutkowską na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Na mocy art. 83§1 kk zaliczył oskarżonej na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od 24 lutego do 18 marca 1982 r. i zwolnił od ponoszenia kosztów postępowania.
Hrycyniak Maria, ur.: 16-06-1961, imię ojca: Mikołaj
Zarzut
Oskarżona o to, że że w okresie od 17 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Bolesławcu woj. jeleniogórskiego nie odstąpiła od dzialalności w NSZZ "Solidarność", uczestniczyla w jego spotkaniach, kolportowała i przechowywała odezwy protestacyjne.
Kwalifikacja
Na mocy art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 18 marca 1982 r. w odniesieniu do oskarżonej odstąpił od trybu doraźnego i skazał ją wyrokiem na karę 2 lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 73§1 i 2 kk sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres 3 lat i oddał pod dozór kuratora sądowego na okres warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 lutego do dnia 18 marca 1982 r. na mocy art. 83§1 kk i zwolnił od ponoszenia kosztów postępowania i uiszczenia opłaty sądowej.
Przystaj Urszula, ur.: 18-05-1961, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżona o to, że że w okresie od 17 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Bolesławcu woj. jeleniogórskiego nie odstąpiła od dzialalności w NSZZ "Solidarność", uczestniczyła w jego spotkaniach, kolportowała i przechowywała odezwy protestacyjne.
Kwalifikacja
Na mocy art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 1982 r. w odniesieniu do oskarżonej odstąpił od trybu doraźnego i skazał ją na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 73§1 i 2 kk sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres 3 lat i oddał pod dozór kuratora sądowego na okres warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 lutego do dnia 18 marca 1982 r. na mocy art. 83§1 kk i zwolnił od ponoszenia kosztów postępowania i uiszczenia opłaty sądowej.
Razik Zbigniew, ur.: 04-12-1949, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżonyo to, że w okresie od 17 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Bolesławcu woj. jeleniogórskiego nie odstąpił od dzialalności w NSZZ "Solidarność", uczestniczył w jego spotkaniach, kolportował i przechowywał odezwy protestacyjne.
Kwalifikacja
Na mocy art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 18 marca 1982 r. skazał Zbigniewa Razika na 3 lata pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Na mocy art. 83§1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od 24 lutego do 18 marca 1982 r. i zwolnił od ponoszenia kosztów postępowania.

Sędziowie
Kinka ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Jelenia Góra
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Oddelegowany z Sądu Rejonowego.
Sójka Zenon ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Jelenia Góra
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Szostak - ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Jelenia Góra
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Senderecki Franciszek ((-))
Prokuratura
- - -
Uwagi
Brak w aktach sprawy informacji jaką prokuraturęreprezentował.

 
 
.