Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 4/82
Po.Śl.II.7/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/340
IPN BU 1357/341
IPN BU 960/392
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1981
Data zakończenia sprawy
15-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Hieronimowi Niegowskiemu oraz Stanisławowi Zawadzkiemu z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/. Podejrzani o rozpowszechnianie ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Niegowski Hieronim Tadeusz, ur.: 09-06-1958, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 16.12.1981 r. ok. godz. 18.00 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, działając wspólnie z ob. Januszem Zawadzkim s. Bolesława używając druku rozpowszechniał fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, w ten sposób, że rozdawał przechodniom pisma ulotne zawierające takie wiadomości".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Hieronima Tadeusza Niegowskiego: - na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności, - na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 1981 r. do dnia 15 stycznia 1982 r., - na zasadzie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego kwotę 1800 zł tytułem opłaty sądowej. Na podstawie art. 547 § 1 kpk w zw. z art. 553 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa od Hieronima Tadeusza Niegowskiego i Janusza Zawadzkiego koszty postępowania w sprawie po 1/2 od każdego z nich.
Zawadzki Janusz Stanisław, ur.: 04-12-1961, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 16.12.1981 r. ok. godz. 18.00 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, działając wspólnie z ob. Hieronimem Niegowskim s. Henryka używając druku rozpowszechniał fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, w ten sposób, że rozdawał przechodniom pisma ulotne zawierające takie wiadomości".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Tadeusza Stanisława Zawadzkiego: - na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności, - na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 1981 r. do dnia 15 stycznia 1982 r., - na zasadzie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego kwotę 1800 zł tytułem opłaty sądowej. Na podstawie art. 547 § 1 kpk w zw. z art. 553 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa od Hieronima Tadeusza Niegowskiego i Janusza Zawadzkiego koszty postępowania w sprawie po 1/2 od każdego z nich.

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 21.12.1981 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Hieronima Niegowskiego oraz postanowienia z dnia 04.01.1982 r. o prowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 21.12.1981 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Hieronima Niegowskiego oraz postanowienia z dnia 04.01.1982 r. o prowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Bąk Maciej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania z dn. 19.12.1981 r.
Michalak Stanisław (ppłk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Nowicki Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy - Warszawa Śródmieście
Premik Adam (ppłk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Sanecki Adam
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy - Warszawa Śródmieście
Szpilski Jerzy (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym z dn. 22.12.1981 r.

 
 
.