Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 75/82
Pg.Śl II 12/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/6307
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1981
Data zakończenia sprawy
29-12-1981
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jackowi Kokotowi, s. Zygmunta, z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku, za nieodstąpienie od działalności związkowej w NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kokot Jacek, ur.: 15-12-1953, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że w "dniu 14 grudnia 1981 r. w Częstochowie jako pracownik zmilitaryzowanej jednostki gospodarki narodowej - Huty im Bieruta nakłaniał pracowników (...) do podjęcia strajku. (...) W dniu 15 grudnia 1981 roku w Częstochowie jako członek NSZZ Solidarność nie odstąpił od działalności w tym związku w ten sposób, że na tablicy ogłoszeń NSZZ Solidarność Wydziału Obróbki i Montażu w Hucie im. Bieruta wywiesił trzy ulotki nawołujące do strajku." członek NSZZ Solidarność nie odstąpił od działalności w tym związku w ten sposób, że na tablicy ogłoszeń NSZZ Solidarność Wydziału Obróbki i Montażu w Hucie im. Bieruta wywiesił trzy ulotki niepowołujące do strajku."
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał oskarżonego winnym i skazał go na karę trzech lat pozbawienia wolności i jednego roku pozbawienia praw publicznych.

Sędziowie
Janusz Godyń (mjr)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kulka Aleksy (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Michniewski Marek (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Sitko Michał (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław

 
 
.