Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 68/82
 
3 Ds. 1018/81
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/6299
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-01-1982
Data zakończenia sprawy
12-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Tadeuszowi Rybakowi, s. Floriana oskarżonemu o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym polegające na zorganizowaniu strajków w zakładach na terenie Dąbrowy Górniczej

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rybak Tadeusz, ur.: 12-02-1954, imię ojca: Florian
Zarzut
"w dniu 14 grudnia 1981 r. w Dąbrowie Górniczej jako członek NSZZ "Solidarność" wbrew postanowieniom dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, kontynuował działalność związkową, zwołując masówki pracowników Oddziału nr 3 Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa "Trans-Nowa Huta", na których ogłosił strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a następnie jako przewodniczący komitetu strajkowego przeprowadził kilkunastu pracowników na teren Huty "Katowice" przyłączając się do trwającego tam strajku okupacyjnego"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 12 lutego1982 r. skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz dodatkową karę pozbawienia praw publicznych na okres lat 2

Sędziowie
Filipek Joachim (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Raszka Stanisław (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Sitko Michał (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
 
 
.