Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 14/81
Pm.Śl. II 18/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9202
IPN Gd 253/9203
IPN Gd 253/9204
IPN Gd 267/6835
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1981
Data zakończenia sprawy
08-11-1989
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Aleksandrowi Składanowskiemu, Antoniemu Chrzanowskiemu, Czesławowi Bigusowi, Zofii Kwiatkowskiej, Henrykowi Kisterowi, Henrykowi Rozbergowi oraz Jerzemu Okrajowi z art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL oraz z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o to, że w dniu 14.12.1981 r. w czasie obowiązywania na terenie PRL stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział w Gdyni, odmówili wykonania wydanego im kilkakrotnie polecenia służbowego w przedmiocie podjęcia pracy i trwali w nieposłuszeństwie oraz w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnymi członkami NSZZ "Solidarność", którego działalność w okresie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpili od udziału w tym związku zawodowym lecz wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionego przedsiębiorstwa organizowali i kierowali strajkiem na terenie tegoż przedsiębiorstwa. .

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bigus Czesław, ur.: 10-09-1932, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Czesława Bigusa od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 3000 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Chrzanowski Antoni, ur.: 06-02-1939, imię ojca: Wincenty
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Antoniego Chrzanowskiego od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 1800 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Kister Henryk, ur.: 22-10-1929, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Henryka Kistera od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 3000 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Kwiatkowska Zofia, ur.: 28-06-1949, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówiła wykonania polecenia - rozkazu wydanego jej kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwała w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpiła od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizowała i kierowała strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Zofię Kwiatkowską od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał ją winną zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał ją na karę 5 lat pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonej 4200 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Okraj Jerzy, ur.: 01-07-1950, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Jerzego Okraja od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 3000 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Rozberg Henryk, ur.: 19-10-1949, imię ojca: Paweł
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Henryka Rozberga od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 1800 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.
Składanowski Aleksander, ur.: 02-01-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w dniu 14.12.1981 r. (...) w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo - Sprzętowym Budownictwa "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówił wykonania polecenia - rozkazu wydanego jemu kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w nieposłuszeństwie..."
Kwalifikacja
art. 309 § 1 kk w zw. z art. 234 pkt. 3 ppkt. 4 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL
Skazany
NIE
Zarzut
"...w dniach 14 - 18.12.1981 r. będąc aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład komitetu strajkowego wymienionej wyżej jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Aleksandra Składanowskiego od popełnienia zarzutu opisanego w pkt. 1 aktu oskarżenia, natomiast uznał go winnym zarzutu opisanego w pkt. 2 aktu oskarżenia i na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności. Zasądzono od oskarżonego 4200 zł tytułem opłaty sądowej oraz 1/14 kosztów postępowania w sprawie uznając iż połowę całości kosztów postępowania ponosi Skarb Państwa.

Sędziowie
Bagiński Lucjan (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 23.08.1982 r.
Bartel Andrzej (kmdr por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Bobiak Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 08.06.1982 r.
Bulej Zdzisław (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Dołhy Józef (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia: 01.02.1983 r. 15.02.1983 r. 14.04.1983 r. 26.05.1983 r.
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia: 20.12.1983 r. 21.12.1983 r. 02.03.1983 r. 25.03.1983 r. 29.03.1983 r.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 23.06.1982 r.
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rosicki Jacek (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Sudolski Bogdan (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 26.04.1983 r.
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24.11.1989 r.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Ejsmont Paweł (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Pawlak Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Szymański Franciszek (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia

 
 
.