Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 98/82
DS 951/82/S
RSD 31/82
Sygnatury IPN
IPN Ka 178/9/1
IPN Ka 178/9/2
IPN Ka 178/9/3
IPN Ka 178/9/4
IPN Ka 348/5

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-08-1982
Data zakończenia sprawy
27-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Andrzejowi Paluchowi, Jerzemu Zazięble, Edwardowi Janikowi, Eugeniuszowi Kołoczkowi podejrzanym o zorganizowanie i uczestnictwo w "pochodzie protestacyjnym" na terenie Bielska-Białej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Janik Edward, ur.: 02-04-1958, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony organizował i uczestniczył w "pochodzie protestacyjnym" na terenie Bielska-Białej. W czasie manifestacji wznoszono hasła "antypaństwowe", używano transparentów "solidarnościowych", wstrzymano ruch kołowy.
Kwalifikacja
art. 46 pkt 2 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych. Dodatkowo sąd nakazał zapłatę 4 200 zł opłat sądowych, 410 zł kosztów postępowania, 2 400 zł dla Zespołu Adwokackiego nr. 1.
Kołoczek Eugeniusz, ur.: 23-02-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony organizował i uczestniczył w "pochodzie protestacyjnym" na terenie Bielska-Białej. W czasie manifestacji wznoszono hasła "antypaństwowe", używano transparentów "solidarnościowych", wstrzymano ruch kołowy.
Kwalifikacja
art. 46 pkt 2 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd odstąpił w odniesieniu do E. Kołoczka od postępowania w trybie doraźnym i skazał go na 3 miesiące aresztu. Dodatkowo sąd nakazał zapłatę 600 zł opłat sądowych, 2 810 zł kosztów postępowania i 2 400 zł dla Zespołu Adwokackiego nr. 2.
Paluch Andrzej, ur.: 30-08-1953, imię ojca: Julian
Zarzut
Oskarżony organizował i uczestniczył w "pochodzie protestacyjnym" na terenie Bielska-Białej. W czasie manifestacji wznoszono hasła "antypaństwowe", używano transparentów "solidarnościowych", wstrzymano ruch kołowy
Kwalifikacja
art. 46 pkt 2 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych. Dodatkowo sąd nakazał zapłatę 4200zł opłat sądowych, 410 zł kosztów postępowania, 2400 zł dla Zespołu Adwokackiego nr. 1.
Zaziębło Jerzy, ur.: 27-06-1956, imię ojca: Karol
Zarzut
Oskarżony organizował i uczestniczył w "pochodzie protestacyjnym" na terenie Bielska-Białej. W czasie manifestacji wznoszono hasła antypaństwowe, używano transparentów "solidarnościowych", wstrzymano ruch kołowy.
Kwalifikacja
art. 46 pkt 2 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r.
Skazany
NIE
Zarzut
Obwiniony o to, że: "w dniu 31.08.1982 r. w godzinach wieczornych w Bielsku-Białej brał udział w akcji protestacyjnej."
Kwalifikacja
art. 50 pkt 1 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981r.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej w dn. 27.09.1982 r. uniewinnił Jerzego Zaziębłę. Wcześniej w dn. 31.08.1982 r. został on ukarany w tej samej sprawie przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Bielska-Białej grzywną w wysokości 15.000 zł oraz obciążony kosztami postępowania w wysokości 150 zł.

Sędziowie
Górna Ewa
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Grabowska Teresa
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna, postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Grzywa Tadeusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna
Modzelewska Maria
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Rozprawa główna
Robosz Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Bochenek Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Grymek Emilia
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Uwagi
Także autorka aktu oskarżenia.
Moisa Henryk
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Uwagi
Postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o prowadzeniu śledztwa w trybie doraźnym
Sobczak Maciej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała

 
 
.