Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 32/81
DS 1747/81/S
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 178/1/1
IPN Ka 178/1/2
IPN Ka 178/1/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
08-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Julian Pichur został oskarżony o wywołanie i kierowanie strajkiem w Bielskiej Fabryce Armatur "Bafta". Powodem strajku był sprzeciw wobec stanu wojennego i internowaniu działaczy Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność- Podbeskidzie".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pichur Julian, ur.: 04-05-1953, imię ojca: Stefan
Zarzut
Julian Pichur został oskarżony o wywołanie i kierowanie strajkiem w Bielskiej Fabryce Armatur "Bafta". Powodem strajku był sprzeciw wobec stanu wojennego i internowania działaczy Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność- Podbeskidzie".
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojenym, w zwiazku z art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Dodatkowo nakazano pokrycie 4200 zł. opłat sądowych i 1800 zł. kosztów postępowania.

Sędziowie
Bańbuła Roman
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia oskarżonego na postanowienia Prokuratora Rejonowego o trybie doraźnym postępowania oraz o tymczasowym aresztowaniu
Grabowska Teresa
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego
Grzywa Tadeusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia oskarżonego na postanowienia Prokuratora Rejonowego o trybie doraźnym postępowania oraz o tymczasowym aresztowaniu
Kram Andrzej
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego
Nowak Leopold
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie postępowania doraźnego
Robosz Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia oskarżonego na postanowienia Prokuratora Rejonowego o trybie doraźnym postępowania oraz o tymczasowym aresztowaniu

Prokuratorzy
Bochenek Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Bochenek Maria
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Grymek Emilia
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Janik Roman
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Jaworski Paweł
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Krajewska-Siuda Elżbieta
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Krupińska Ewa
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Markowski Włodzimierz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Pudełko Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Uwagi
Aplikant
Sobczak Maciej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała

 
 
.