Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K 54/82
1Ds 389/82/S
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 178/7/1
IPN Ka 178/7/2
IPN BU 754/172
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-04-1982
Data zakończenia sprawy
19-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Bogdan Jarguz został oskarżony w związku ze zorganizowaniem przez niego dziesięciominutowego strajku w zakładach "Polsport" w Bielsku-Białej. Za powyższe, wyrokiem sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Od tego wyroku rewizję złożyła Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej, domagając się zasądzenia wyższej kary więzienia bez zawieszenia. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy karę pozbawienia wolności w zawieszeniu orzeczoną przez Sąd Wojewódzki i dodatkowo nałożył na oskarżonego karę grzywny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jarguz Bogdan, ur.: 17-08-1952, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 16 kwietnia 1982 r. w Bielsku-Białej jako przewodniczący Związku Zawodowego "Solidarność" Zakładów Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej, kontynuował działalność związkową mimo prawnego zawieszenia działalności związku, a w szczególności wykorzystując polecenia nielegalnie działających struktur NSZZ "Solidarność" tzn. Trzeci Szereg Regionu Podbeskidzie zorganizował w dniu 16 kwietnia 1982 r. w Zakładach "B" tegoż przedsiębiorstwa strajk polegający na przerwaniu pracy w godzinach 12:00-12:10".
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej uznał Bogdana Jarguza winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 30.04.1982 r. do 19.05.1982 r. Ponadto sąd zasądził 200 zł. tytułem pokrycia kosztów postępowania oraz 1800 zł. opłaty sądowej.

Sędziowie
Bańbuła Roman
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Górna Ewa
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Delegowana z SR w Bielsku-Białej
Robosz Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia sprawozdawca

Prokuratorzy
Janik Roman
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Uwagi
również autor aktu oskarżenia
Krajewska-Siuda E.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Krupińska Ewa
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Sobczak Maciej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała

 
 
.