Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 899/82
1 Ds 410/82/S
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 76/8/1
IPN Lu 76/8/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-06-1982
Data zakończenia sprawy
14-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Dnia 3.05.1982 r. w Lublinie wspólnie z innymi osobami kierował akcją protestacyjną pod siedzibą zdelegalizowanego związku NSZZ "Solidarność"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bronisz Marek Wiesław, ur.: 05-11-1957, imię ojca: Michał
Zarzut
Oskarżony o to, iż "dnia 3.12.1982 r. w Lublinie około godz. 20.45 wspólnie z innymi osobami kierował akcją protestacyjną pod siedzibą zawieszonego na mocy dekretu o stanie wojennym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Nawoływał do antypaństwowych haseł, stawiania oporu organom porządku publicznego i gromadzenia kamieni."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 156/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Lublinie skazał oskarżonego na 1 rok 6 miesięcy ograniczenia wolności poprzez potrącenie 15% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarząd Miejski w Lublinie.

Sędziowie
Gałęzowska J.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik
Hankiewicz Wł.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik
Matwijczuk M.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Bluj J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin

Sprawy powiązane
 
 
 
 
.