Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 84/81
3 Ds 2045/81/S
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 225/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-12-1981
Data zakończenia sprawy
13-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
W dniach od 14-17.12.1981 r. w Lublinie jako członek Komisji Zakładowej zawieszonego na podstawie dekretu o stanie wojennym związku zawodowego "Solidarność" nie odstąpił od działalności tego związku i współuczestniczył w kierowaniu strajkiem okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Napraw Samochodowych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Fuszara Marian, ur.: 10-01-1947, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, iż w dniach od 14-17.12.1981 r. w Lublinie jako członek Komisji Zakładowej zawieszonego na podstawie dekretu o stanie wojennym związku zawodowego "Solidarność" nie odstąpił od działalności tego związku lecz współuczestniczył w kierowaniu strajkiem okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Napraw Samochodowych.
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 156/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał oskarżonego na 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat oraz grzywnę w wysokości 3000 zł. i 5440 zł. kosztów postępowania

Sędziowie
Kaliński St.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sagan M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Tomaszewski St.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin

 
 
.